Author Details

., Drs. Gede Gunatama, M.Hum.

 • Vol 2, No 1 (2015): - Articles
  SESELEH BASITA PARIBASA MIWAH GUNASARAT RING LELAMPAHAN WAYANG KULIT INOVATIF CENK BLONK BELAYU SANE MAMURDA BIMANYU MAKRANGKENG
  Abstract
 • Vol 2, No 1 (2015): - Articles
  SESELEH GUNASARAT SANE WENTEN RING SATUA NAGA LOLOK DRUWEN GEDONG KIRTYA SINGARAJA BALI MIWAH PAIKETANNYANE SARENG PANGAJAHAN
  Abstract
 • Vol 2, No 1 (2015): - Articles
  MUSTIKA AJAH-AJAHAN PAWATEKAN RING NASKAH DRAMA CALONARANG "NIRCAYA LINGGA KAPRALINA" KELAS A ANGKATAN 2012 JURUSAN PENDIDIKAN BAHASA BALI
  Abstract  PDF
 • Vol 2, No 1 (2015): - Articles
  TETILIK SOR SINGGIH BASA BALI RING PASANGKEPAN KRAMA DESA PAKRAMAN AYUNAN, KECAMATAN ABIANSEMAL, KABUPATEN BADUNG
  Abstract  PDF
 • Vol 2, No 1 (2015): - Articles
  SESELEH INDIK WANGUN INTRINSIK LAN KAJATIAN GUNA SARAT PAGURON-GURON SANE WENTEN RING NOVEL BUUNG KAKAWIAN NYOMAN MANDA
  Abstract  PDF
 • Vol 3, No 1 (2016): - Articles
  NGAWIGUNAYANG PIRANTI WAYANG CENKBLONK PINAKA UTSAHA NINCAPANG KAWAGEDAN NYURAT LENGKARA SANE MADAGING BASITA PARIBASA SISIA KELAS VII H SMP NEGERI 1 SUKASADA
  Abstract  PDF
 • Vol 3, No 1 (2016): - Articles
  Metode Copy The Master Kaanggen Nincapang Kawagedan Nyurat Cerpen Sisia ring Kelas XI MIA 3 SMA Negeri 2 Singaraja
  Abstract  PDF
 • Vol 3, No 1 (2016): - Articles
  SARANA TEMBANG "MELAYANGAN" OLIH EMONI KAANGGEN NINCAPANG KAWAGEDAN NYURAT PUISI BALI ANYAR SISIA KELAS VIII 6 SMP NEGERI 3 BANJAR
  Abstract  PDF