Author Details

., I Ketut Paramarta, S.S.,M.Hum.

 • Vol 2, No 1 (2015): - Articles
  SESELEH TATA WANGUN JRONING (STRUKTUR INTRINSIK) LAN KAJATIAN GUNA SARAT PAGURON-GURON RING PUPULAN CERPEN SMARA REKA
  Abstract  PDF
 • Vol 2, No 1 (2015): - Articles
  NUREKSAIN TEGES KRUNA-KRUNA SOROH SATO RING CARITA TANTRI
  Abstract
 • Vol 2, No 1 (2015): - Articles
  KAWENTENAN CAMPUHAN WARNA BASA (CAMPUR KODE) RING PEPARUMAN ST METU ASIH BANJAR MELAYANG, DESA SUMITA, GIANYAR
  Abstract
 • Vol 2, No 1 (2015): - Articles
  SESELEH TATA WANGUN JERONING PUISI (UNSUR INTRINSIK) LAN KAJATIAN GUNA SARAT PAGURON-GURON (NILAI PENDIDIKAN KARAKTER) SAJERONING PUISI BALI ANYAR RING PANGKAJA SARI KELAS IX
  Abstract
 • Vol 2, No 1 (2015): - Articles
  SESELEH TATA WANGUN RING JERONING PUPULAN SATUA BAWAK DASA TALI DOGEN
  Abstract
 • Vol 2, No 1 (2015): - Articles
  SESELEH WANGUN LAN PIKENOH PENDIDIKAN KARAKTER CERPEN KETEMU RING TAMPAKSIRING RING MODUL PENDIDIKAN BASA DAERAH BALI SMA KELAS X
  Abstract
 • Vol 2, No 1 (2015): - Articles
  SESELEH TATA WANGUN (STRUKTUR) LAN GUNA SARAT (NILAI) SANE WENTEN RING GEGURITAN SINGAN DALANG (GSD)
  Abstract
 • Vol 2, No 1 (2015): - Articles
  SESELEH TATA WANGUN JRONING (UNSUR INTRINSIK) LAN KAJATIAN GUNA SARAT PAGURON-GURON (NILAI PENDIDIKAN KARAKTER) SAJERONING PUPULAN SATUA-SATUA BALI (VII) BUKU DRUWEN I NENGAH TINGGEN
  Abstract
 • Vol 2, No 1 (2015): - Articles
  CAMPUHAN PRALAMBANG BASA (CAMPUR KODE) RING RUBRIK BALI ORTI PAMIJILAN OKTOBER-DESEMBER 2014
  Abstract  PDF
 • Vol 2, No 1 (2015): - Articles
  SESELEH SOR SINGGIH BASA BALI SAJERONING PARUMAN BANJAR ADAT GUNUNG BIAU, DESA MUNCAN, KECAMATAN SELAT, KABUPATEN KARANGASEM
  Abstract  PDF
 • Vol 2, No 1 (2015): - Articles
  ARTI LEKSEM SUKATING (UKURAN) NGANGGEN LIMA LAN BATIS RING ASTA KOSALA-KOSALI
  Abstract  PDF
 • Vol 2, No 1 (2015): - Articles
  WARNA (VARIASI) BASA BALI RING SESURATAN KWACA (BAJU KAOS)
  Abstract  PDF
 • Vol 2, No 1 (2015): - Articles
  Seseleh Wangun Instrinsik lan Kajatian Guna Sarat Paguron-guron ring Satua Pan Balang Tamak
  Abstract  PDF
 • Vol 2, No 1 (2015): - Articles
  SOR SINGGIH BASA BALI RING PARUMAN SUBAK ABIAN DESA ADAT ASAHDUREN, KECAMATAN PEKUTATAN, JEMBRANA
  Abstract
 • Vol 2, No 1 (2015): - Articles
  SOR SINGGIH BASA BALI RING PARUMAN SUBAK ABIAN DESA ADAT ASAHDUREN, KECAMATAN PEKUTATAN, JEMBRANA
  Abstract  PDF