Author Details

., Ida Ayu Putu Purnami, S.S., M.Pd

 • Vol 2, No 1 (2015): - Articles
  NUREKSAIN KAINGGILAN SOANG-SOANG PITAKEN RISAJERONING PITAKEN ULANGAN AKHIR SEMESTER GENAP PELAJAHAN BASA BALI KELAS VII RING SMP N 1 SINGARAJA WARSA PELAJAHAN 2013/2014
  Abstract  PDF
 • Vol 2, No 1 (2015): - Articles
  SESELEH EJAAN BAHASA BALI YANG DISEMPURNAKAN RING SAJERONING SASURATAN AWIG-AWIG SUBAK KACANGBUBUAN, DESA ADAT MAS
  Abstract  PDF
 • Vol 2, No 1 (2015): - Articles
  SESELEH TATA WANGUN JRONING (STRUKTUR INTRINSIK) LAN KAJATIAN GUNA SARAT PAGURON-GURON RING PUPULAN CERPEN SMARA REKA
  Abstract  PDF
 • Vol 2, No 1 (2015): - Articles
  Tureksa Tata Wangun Intrinsik lan Guna Sarat Feminisme ring Satua i Tuung Kuning miwah Sampik Ingtai
  Abstract
 • Vol 2, No 1 (2015): - Articles
  TUREKSA STILISTIKA MIWAH PIKENOH PENDIDIKAN KARAKTER RING PUPULAN CERPEN KEMBANG RAMPE KASUSASTRAAN BALI ANYAR WEWIDANGAN II
  Abstract
 • Vol 2, No 1 (2015): - Articles
  Seseleh Wangun Intrinsik lan Kajatian Guna Sarat Paguron-guron ring Sesuratan Drama Palakarma ring Sajeroning Buku Kembang Rampe Kasusastraan Bali Anyar Wewidangan II
  Abstract
 • Vol 2, No 1 (2015): - Articles
  Kawentenan Anggah-Ungguhing Basa Bali ring Daging Cakepan Drama Kobarang Apine
  Abstract
 • Vol 2, No 1 (2015): - Articles
  WANGUN INTRINSIK MIWAH PIKENOH PENDIDIKAN KARAKTER (PANGAJAH-AJAH TATA LAKSANA) RING SAJERONING SATUA BAWAK JAYANTI PACENTOKAN NYURAT SATUA BAWAK MABASA BALI UNDAGAN YOWANA, WARSA 2002
  Abstract
 • Vol 2, No 1 (2015): - Articles
  SESELEH WANGUN INTRINSIK LAN GUNA SARAT SOSIAL RING PUPULAN SATUA BAWAK MEKEL PARIS PIKARDIN I.B.W. WIDIASA KENITEN
  Abstract  PDF
 • Vol 2, No 1 (2015): - Articles
  SESELEH WANGUN INTRINSIK LAN SOSIOLOGI KRIYA SASTRA RING PUPULAN SATUA BAWAK LAWAR GOAK PAKARDIN I KETUT RIDA
  Abstract  PDF
 • Vol 2, No 1 (2015): - Articles
  SESELEH WANGUN INSTRINSIK LAN GUNA SARAT SOSIAL RING NOVEL SENTANA PAKARYAN I MADE SUGIANTO
  Abstract  PDF
 • Vol 2, No 1 (2015): - Articles
  Seseleh Wangun Intrinsik lan Guna Sarat ring Geguritan HIV, AIDS lan NARKOBA pikardin I Ketut Bagiasa, S.Pd.
  Abstract  PDF
 • Vol 2, No 1 (2015): - Articles
  SESELEH INDIK WANGUN INTRINSIK LAN KAJATIAN GUNA SARAT PAGURON-GURON SANE WENTEN RING NOVEL BUUNG KAKAWIAN NYOMAN MANDA
  Abstract  PDF
 • Vol 2, No 1 (2015): - Articles
  SESELEH WANGUN INSTRINSIK LAN KAJATIAN GUNA SARAT PAGURON-GURON RING PUPULAN CERPEN DA NAKONANG ADAN TIANGE PAKARDIN AGUNG WIYAT S. ARDHI
  Abstract  PDF
 • Vol 3, No 1 (2016): - Articles
  SESELEH WANGUN INTRINSIK MIWAH GUNA SARAT PAGURON-GURON RING PUPULAN CERPEN SUECAN WIDHI KEKAWIAN I KOMANG ALIT JULIARTHA
  Abstract  PDF
 • Vol 3, No 1 (2016): - Articles
  SESELEH WANGUN INTRINSIK MIWAH GUNA SARAT PAGURON-GURON RING SAJERONING PUPULAN CERPEN JRO LALUNG NGUTAH KAKAWIAN IBW WIDIASA KENITEN
  Abstract  PDF
 • Vol 3, No 1 (2016): - Articles
  SESELEH WANGUN INTRINSIK LAN GUNA SARAT PAGURON-GURON RING GEGURITAN BATUR TASKARA OLIH MADE JIMBAR
  Abstract  PDF
 • Vol 3, No 1 (2016): - Articles
  SESELEH WANGUN INTRINSIK LAN GUNA SARAT SOSIAL RING NOVEL KI BARU GAJAH KAKAWIAN I MADE SUGIANTO
  Abstract  PDF
 • Vol 3, No 1 (2016): - Articles
  SESELEH GUNA SARAT PAGURON-GURON LAN PITEKET SAJERONING KAHURIPAN SANE WENTEN RING PUPULAN CERPEN "BELOG" RERIPTAN I PUTU GEDE RAKA PRAMA PUTRA
  Abstract  PDF
 • Vol 4, No 2 (2016): - Articles
  SESELEH ANGGAH-UNGGUHING BASA BALI RING PESANGKEPAN BANJAR ADAT BULULADA, DESA SELAT, KECAMATAN SUKASADA, KABUPATEN BULELENG
  Abstract  PDF
 • Vol 4, No 2 (2016): - Articles
  MODEL PAPLAJAHAN INOVATIF MASERANA KARTU AKSARA KAANGGEN NINCAPANG KAWAGEDAN NGWACEN AKSARA BALI SISIA KELAS VII C SMP NEGERI 3 SINGARAJA
  Abstract  PDF
 • Vol 4, No 2 (2016): - Articles
  KAWENTENAN DIALEK BALI AGA RING DESA DAUSA KECAMATAN KINTAMANI KABUPATEN BANGLI
  Abstract  PDF
 • Vol 4, No 2 (2016): - Articles
  MEDIA PEMBELAJARAN E-LEARNING KAANGGEN NINCAPANG KAWAGEDAN NYURAT CERPEN BASA BALI SISIA KELAS VIII.5 SMP NEGERI 3 BANJAR
  Abstract  PDF