Author Details

., Ida Ayu Sukma Wirani, S.S. M.Pd

 • Vol 2, No 1 (2015): - Articles
  SESELEH WIDYA KAWI SASTRA JURUSAN PENDIDIKAN BAHASA BALI UNDIKSHA EDISI IV WARSA 2013 MANUT RING EYD BAHASA BALI
  Abstract  PDF
 • Vol 2, No 1 (2015): - Articles
  TETILIKAN STRUKTUR FORMA, INSTRINSIK LAN NILAI-NILAI RING GEGURITAN JAYAPRANA
  Abstract  PDF
 • Vol 2, No 1 (2015): - Articles
  SESELEH WANGUN INSTRINSIK LAN ASPEK SOSIOKULTURAL PARAJANA BALI RING PUPULAN SATUA BAWAK “WARISAN JAGAL” RERIPTAN IDA BAGUS WAYAN WIDIASA KENITEN
  Abstract
 • Vol 2, No 1 (2015): - Articles
  PANGERESEP KOSA BASA KRUNA ARAN SARANA BALI PURWA RING SISIA KELAS VII SMP N 2 SINGARAJA
  Abstract
 • Vol 2, No 1 (2015): - Articles
  SESELEH STRUKTUR NARATIF LAN NILAI PENDIDIKAN KARAKTER RING GEGURITAN PARTHA YADNYA DRUWEN I NYOMAN JEGOG
  Abstract
 • Vol 2, No 1 (2015): - Articles
  KAWENTENAN SATUA BALI RING WAWIDANGAN DESA PENGLATAN KOTA SINGARAJA
  Abstract
 • Vol 2, No 1 (2015): - Articles
  HUBUNGAN ANTARA KEMAMPUAN BERBAHASA BALI DENGAN SIKAP BERBAHASA BALI DI KALANGAN SISWA KELAS XII SMA NEGERI 2 SINGARAJA
  Abstract
 • Vol 2, No 1 (2015): - Articles
  KAWENTENAN ANGGAH UNGGUHIN BASA BALI RING ASPEK MABEBAOSAN SISIA KELAS IX A1 SMP NEGERI 1 SINGARAJA
  Abstract
 • Vol 2, No 1 (2015): - Articles
  SESELEH TATA WANGUN JRONING (UNSUR INTRINSIK) LAN KAJATIAN GUNA SARAT PAGURON-GURON (NILAI PENDIDIKAN KARAKTER) SAJERONING PUPULAN SATUA-SATUA BALI (VII) BUKU DRUWEN I NENGAH TINGGEN
  Abstract
 • Vol 2, No 1 (2015): - Articles
  SESELEH GUNA SARAT WATEK PAAJAH-AJAH RING SAJERONING GEGURITAN RAJAPALA
  Abstract  PDF
 • Vol 2, No 1 (2015): - Articles
  NUREKSAIN ANGGAH UNGGUHING BASA BALI SAJERONING ACARA MABASA BALI RING RADIO CITRA BALI FM SINGARAJA
  Abstract  PDF
 • Vol 2, No 1 (2015): - Articles
  SESELEH TATA WANGUN JRONING KRIYA SASTRA LAN SOSIOLOGI PANGAWI RING NOVEL SING JODOH RERIPTAN I MADE SUGIANTO
  Abstract  PDF
 • Vol 2, No 1 (2015): - Articles
  SESELEH PSIKOLOGI SASTRA RING SAJERONING SATUA I TUUNG KUNING SANE KATURONIN OLIH A.A ISTRI ADI
  Abstract  PDF
 • Vol 2, No 1 (2015): - Articles
  Pesaih Kawagedan Sisia Kelas VIIIC SMP Negeri 3 Singaraja Sajeroning Nyelehin Wangun Intrinsik Puisi Bali Purwa (Pupuh Sinom) lan Puisi Bali Anyar
  Abstract  PDF
 • Vol 2, No 1 (2015): - Articles
  SESELEH KAWIGUNAN (FUNGSI) LAN SUKSMAN (MAKNA) GENDING RARE RING BUKU EDISI GENDING-GENDING BALI (SEKAR RARE) DRUWEN DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BULELENG WARSA 2003
  Abstract  PDF
 • Vol 2, No 1 (2015): - Articles
  SOR SINGGIH lan CAMPUR KODE ring PARUMAN SEKAA TRUNA WREDDHI KUSUMA, BANJAR PUCAK SARI, DESA GEROKGAK, KAB. BULELENG.
  Abstract  PDF
 • Vol 2, No 1 (2015): - Articles
  SESELEH CAMPUR KODE RING NOVEL SENTANA CUCU MAREP PAKARDIN I MADE SUGIANTO
  Abstract  PDF
 • Vol 3, No 1 (2016): - Articles
  KAWENTENAN LAN GUNA SARAT SASTRA GANTIAN RING DESA TERUNYAN
  Abstract
 • Vol 3, No 1 (2016): - Articles
  Kasukseman miwah Pikenoh Wayang Kamasan Atma Prasangsa sane Wenten ring Kertha Gosa manut Tatepasan Semiotik
  Abstract  PDF
 • Vol 3, No 1 (2016): - Articles
  ESTETIKA POSMODERN MIWAH GUNA SARAT PAGURON-GURON DOLANAN 'MATIGTIG PAPAH BIU' DUTA KABUPATEN KARANGASEM RING PKB 2015
  Abstract  PDF
 • Vol 3, No 1 (2016): - Articles
  MEDIA VISUAL I CANDRAMAWA KAANGGEN NINCAPAN KAWAGEDAN SISIA NYURAT KEKAWIAN MAAKSARA BALI KELAS VIII A SMP NEGERI 2 MARGA
  Abstract  PDF
 • Vol 4, No 2 (2016): - Articles
  KAWIGUNAN MEDIA AUDIO-VISUAL MARUPA GENDING POP BALI RING PEPLAJAHAN NYURAT CERPEN BASA BALI MAAKSARA LATIN SISIA KELAS X MULTIMEDIA 2 SMK NEGERI 1 SUKASADA
  Abstract  PDF
 • Vol 4, No 2 (2016): - Articles
  TUREKSA ANGGAH-UNGGUHING BASA RING NOVEL TRESNANE LEBUR AJUR SATONDEN KEMBANG PIKARDIN DJELANTIK SANTHA
  Abstract  PDF
 • Vol 4, No 2 (2016): - Articles
  MODEL PAPLAJAHAN INOVATIF MASERANA KARTU AKSARA KAANGGEN NINCAPANG KAWAGEDAN NGWACEN AKSARA BALI SISIA KELAS VII C SMP NEGERI 3 SINGARAJA
  Abstract  PDF
 • Vol 4, No 2 (2016): - Articles
  KAWENTENAN ANGGAH-UNGGUHING BASA BALI RING NASKAH DRAMA "I GODOGAN" SAKING KELAS 3A LAN 5A JURUSAN PENDIDIKAN BASA BALI WARSA 2015/2016
  Abstract
 • Vol 4, No 2 (2016): - Articles
  KAWENTENAN ANGGAH-UNGGUHING BASA BALI RING NASKAH DRAMA "I GODOGAN" SAKING KELAS 3A LAN 5A JURUSAN PENDIDIKAN BASA BALI WARSA 2015/2016
  Abstract  PDF
 • Vol 4, No 2 (2016): - Articles
  KAWENTENAN DIALEK BALI AGA RING DESA DAUSA KECAMATAN KINTAMANI KABUPATEN BANGLI
  Abstract  PDF
 • Vol 4, No 2 (2016): - Articles
  MEDIA PEMBELAJARAN E-LEARNING KAANGGEN NINCAPANG KAWAGEDAN NYURAT CERPEN BASA BALI SISIA KELAS VIII.5 SMP NEGERI 3 BANJAR
  Abstract  PDF
 • Vol 4, No 2 (2016): - Articles
  KAIWANGAN KOSABASA RI SAJERONING BUKU MEKAR WANGI SMP KELAS VIII SANE KAANGGEN RING SMP NEGERI 2 GEROKGAK
  Abstract  PDF