Author Details

., Ida Bagus Rai, S.S., M.Pd

 • Vol 2, No 1 (2015): - Articles
  SESELEH WANGUN LAN GUNA SARAT PAAJAH-AJAH KARAKTER SAJERONING SATUA RING BUKU PANGKAJA SARI
  Abstract  PDF
 • Vol 2, No 1 (2015): - Articles
  SESELEH BASA SANE KAANGGEN MIWAH GUNASARAT SANE WENTEN RING GEGURITAN PURWAJATI, PAKARDIN I GEDE NGEMBAK, DRUWEN GEDONG KIRTYA, SINGARAJA
  Abstract  PDF
 • Vol 2, No 1 (2015): - Articles
  SESELEH KRITIK SOSIAL LAN PAIKETAN SOSIOLOGI PANGAWI RING SAJERONING DRAMA KOBARANG APINE SANE KAKAWI OLIH I GEDE DHARNA
  Abstract  PDF
 • Vol 2, No 1 (2015): - Articles
  SESELEH BASITA PARIBASA BALI RING ALBUM TEMBANG BALI PADA-PADA NGALIH MAKAN LAN SONG BRERONG OLIH A.A RAKA SIDAN
  Abstract
 • Vol 2, No 1 (2015): - Articles
  SESELEH BASITA PARIBASA MIWAH GUNASARAT RING LELAMPAHAN WAYANG KULIT INOVATIF CENK BLONK BELAYU SANE MAMURDA BIMANYU MAKRANGKENG
  Abstract
 • Vol 2, No 1 (2015): - Articles
  SESELEH GUNASARAT SANE WENTEN RING SATUA NAGA LOLOK DRUWEN GEDONG KIRTYA SINGARAJA BALI MIWAH PAIKETANNYANE SARENG PANGAJAHAN
  Abstract
 • Vol 2, No 1 (2015): - Articles
  IUSAN PANGAWIGUNAAN PIRANTI GAMBAR (MONOPOLI) MABASA BALI RING PAPLAJAHAN NGWACEN AKSARA BALI RING SISIA KELAS V SDK MARSUDIRINI
  Abstract  PDF
 • Vol 2, No 1 (2015): - Articles
  SESELEH VARIASI BASA RING DIALEK BALI AGA DESA SERAYA, KECAMATAN KARANGASEM, KABUPATEN KARANGASEM
  Abstract  PDF
 • Vol 2, No 1 (2015): - Articles
  SESELEH BASITA PARIBASA LAN KAWENTENAN GUNA SARAT RING DAGING CAKEPAN DRAMA NANG KEPOD PAKARDIN KETUT ARYANA
  Abstract  PDF
 • Vol 2, No 1 (2015): - Articles
  SESELEH PITUNGKAS RING MANAH (KONFLIK INTERNAL) PRAGINA PAMUCUK NYOMAN SANTOSA RING NOVEL TRESNANE LEBUR AJUR SATONDEN KEMBANG PAKARDIN DJELANTIK SANTHA
  Abstract  PDF
 • Vol 2, No 1 (2015): - Articles
  PARIPOLAH GURU SAJERONING NGANGGEN KAWAGEDAN NGAMARGIANG VARIASI PANGAJAH-AJAH RING MATERI NYURAT AKSARA BALI KAPAIKETANG SARENG PANGRESEP SISIA KELAS X-4 SISIA SMA NEGERI 1 BANJAR
  Abstract  PDF
 • Vol 2, No 1 (2015): - Articles
  PSIKOLOGI SASTRA SESEMON PRAGINA UTAMA LAN PABESEN RING NOVEL SING JODOH PAKARDIN I MADE SUGIANTO
  Abstract  PDF
 • Vol 2, No 1 (2015): - Articles
  SESELEH BASITA PARIBASA MIWAH GUNA SARAT PAAJAH-AJAH KARAKTER SAJERONING DOLANAN RING GONG KEBYAR ALIT-ALIT DUTA KABUPATEN GIANYAR WARSA 2014
  Abstract  PDF
 • Vol 3, No 1 (2016): - Articles
  CAMPUR KODE RING SAJERONING SKRIPSI MAHASISYA JURUSAN PENDIDIKAN BAHASA BALI SASIH AGUSTUS WARSA 2015
  Abstract
 • Vol 3, No 1 (2016): - Articles
  CAMPUR KODE RING SAJERONING SKRIPSI MAHASISYA JURUSAN PENDIDIKAN BAHASA BALI SASIH AGUSTUS WARSA 2015
  Abstract
 • Vol 3, No 1 (2016): - Articles
  Pangajahan Basita Paribasa ring Sisia Kelas X MIA 3 SMA Negeri 2 Singaraja Warsa 2015/2016
  Abstract
 • Vol 3, No 1 (2016): - Articles
  NUREKSAIN SOROH AKSARA BALI LAN PASANG AKSARA BALI LONTAR SATUA SAMPI WADAK DRUEN GEDONG KIRTYA
  Abstract  PDF
 • Vol 3, No 1 (2016): - Articles
  NGAWIGUNAYANG PIRANTI WAYANG CENKBLONK PINAKA UTSAHA NINCAPANG KAWAGEDAN NYURAT LENGKARA SANE MADAGING BASITA PARIBASA SISIA KELAS VII H SMP NEGERI 1 SUKASADA
  Abstract  PDF
 • Vol 3, No 1 (2016): - Articles
  SARANA TEMBANG "MELAYANGAN" OLIH EMONI KAANGGEN NINCAPANG KAWAGEDAN NYURAT PUISI BALI ANYAR SISIA KELAS VIII 6 SMP NEGERI 3 BANJAR
  Abstract  PDF
 • Vol 4, No 2 (2016): - Articles
  NUREKSAIN WANGUN LAN GUNA SARAT PAGURON-GURON GEGURITAN DHARMA STHITI KEKAWIAN I MADE MENAKA
  Abstract  PDF
 • Vol 4, No 2 (2016): - Articles
  KAWIGUNAN MEDIA AUDIO-VISUAL MARUPA GENDING POP BALI RING PEPLAJAHAN NYURAT CERPEN BASA BALI MAAKSARA LATIN SISIA KELAS X MULTIMEDIA 2 SMK NEGERI 1 SUKASADA
  Abstract  PDF
 • Vol 4, No 2 (2016): - Articles
  CAMPUH KODE (CAMPUR KODE) RING WAYANG KULIT INOVATIF CENK BLONK SANE MAMURDA LATA MAHOSADHI
  Abstract  PDF
 • Vol 4, No 2 (2016): - Articles
  SESELEH CAMPUH KODE RING SAJERONING PUPULAN CERPEN JAEN IDUP DI BALI PAKARDIN MADE SUARTANA
  Abstract  PDF
 • Vol 4, No 2 (2016): - Articles
  NUREKSAIN ANGGAH-UNGGUHING BASA BALI RITATKALA PEPARUMAN ADAT RING DESA ADAT SAMPALAN TENGAH, KABUPATEN KLUNGKUNG
  Abstract  PDF
 • Vol 5, No 3 (2016): - Articles
  NYELEHIN VARIASI DIALEK BALI AGA SANE KAANGGEN RI SAJERONING MABEBAOSAN RING DESA BAYUNGGEDE, KECAMATAN KINTAMANI, KABUPATEN BANGLI
  Abstract  PDF