Author Details

., Ni Luh Putu Ekayanti Savitri

  • Vol 2, No 1 (2015): - Articles
    SESELEH TATA WANGUN JRONING KRIYA SASTRA LAN SOSIOLOGI PANGAWI RING NOVEL SING JODOH RERIPTAN I MADE SUGIANTO
    Abstract  PDF