Author Details

., Ni Made Yuniharsih

  • Vol 5, No 3 (2016): - Articles
    KEWAGEDAN NGRESEPANG WANGUN DASAR LAN ARTOS KRUNA DWILINGGA (KATA ULANG) SISIA KELAS X SMA NEGERI 2 BANJAR SINGARAJA
    Abstract
  • Vol 5, No 3 (2016): - Articles
    KEWAGEDAN NGRESEPANG WANGUN DASAR LAN ARTOS KRUNA DWILINGGA (KATA ULANG) SISIA KELAS X SMA NEGERI 2 BANJAR SINGARAJA
    Abstract  PDF