Author Details

., Prof. Dr.Ida Bagus Putrayasa,M.Pd

 • Vol 2, No 1 (2015): - Articles
  NUREKSAIN WANGUN INTRINSIK LAN AJI PANGAJAH-AJAH TATA LAKSANA SANE WENTEN RING SATUA-SATUA BALI
  Abstract
 • Vol 2, No 1 (2015): - Articles
  Seseleh Wangun Intrinsik lan Kajatian Guna Sarat Paguron-guron ring Sesuratan Drama Palakarma ring Sajeroning Buku Kembang Rampe Kasusastraan Bali Anyar Wewidangan II
  Abstract
 • Vol 2, No 1 (2015): - Articles
  KAWENTENAN ANGGAH UNGGUHIN BASA BALI RING ASPEK MABEBAOSAN SISIA KELAS IX A1 SMP NEGERI 1 SINGARAJA
  Abstract
 • Vol 2, No 1 (2015): - Articles
  SESELEH TATA WANGUN JRONING KRIYA SASTRA LAN SOSIOLOGI PANGAWI RING NOVEL SING JODOH RERIPTAN I MADE SUGIANTO
  Abstract  PDF
 • Vol 2, No 1 (2015): - Articles
  Pesaih Kawagedan Sisia Kelas VIIIC SMP Negeri 3 Singaraja Sajeroning Nyelehin Wangun Intrinsik Puisi Bali Purwa (Pupuh Sinom) lan Puisi Bali Anyar
  Abstract  PDF
 • Vol 2, No 1 (2015): - Articles
  Seseleh Wangun Intrinsik lan Guna Sarat ring Geguritan HIV, AIDS lan NARKOBA pikardin I Ketut Bagiasa, S.Pd.
  Abstract  PDF
 • Vol 2, No 1 (2015): - Articles
  SESELEH WANGUN INSTRINSIK LAN KAJATIAN GUNA SARAT PAGURON-GURON RING PUPULAN CERPEN DA NAKONANG ADAN TIANGE PAKARDIN AGUNG WIYAT S. ARDHI
  Abstract  PDF
 • Vol 3, No 1 (2016): - Articles
  NGAWIGUNAYANG MODEL PEMBELAJARAN KOOPERATIF TIPE MAKE A MATCH ANGGEN NINCAPANG KAWAGEDAN NYURAT WACANA BAWAK ANTUK AKSARA ANCENG SISIA KELAS XII IPS 2 SMA NEGERI 4 SINGARAJA WARSA PALAJAHAN 2015/2016
  Abstract
 • Vol 3, No 1 (2016): - Articles
  NGAWIGUNAYANG MODEL PEMBELAJARAN KOOPERATIF TIPE MAKE A MATCH ANGGEN NINCAPANG KAWAGEDAN NYURAT WACANA BAWAK ANTUK AKSARA ANCENG SISIA KELAS XII IPS 2 SMA NEGERI 4 SINGARAJA WARSA PALAJAHAN 2015/2016
  Abstract  PDF
 • Vol 3, No 1 (2016): - Articles
  SESELEH WANGUN INTRINSIK LAN GUNA SARAT PAGURON-GURON RING GEGURITAN BATUR TASKARA OLIH MADE JIMBAR
  Abstract  PDF
 • Vol 3, No 1 (2016): - Articles
  NGAWIGUNAYANG MEDIA AUDIO-VISUAL ANGGEN NINCAPANG KAWAGEDAN NEMBANGANG PUPUH SINOM RING SISIA KELAS XI IBB 2 SMA NEGERI 3 SINGARAJA
  Abstract  PDF
 • Vol 3, No 1 (2016): - Articles
  NGAWIGUNAYANG MEDIA AUDIO-VISUAL ANGGEN NINCAPANG KAWAGEDAN NEMBANGANG PUPUH SINOM RING SISIA KELAS XI IBB 2 SMA NEGERI 3 SINGARAJA
  Abstract  PDF
 • Vol 3, No 1 (2016): - Articles
  Basita Paribasa Nganggen Kruna-Kruna Sane Mapaiketan Sareng Ayam ring Desa Tukadsumaga Kecamatan Gerokgak.
  Abstract  PDF