(1)
I Md. Citra Wibawa, N. M. D. A. I. K. S. PENGARUH MODEL PEMBELAJARAN TANDUR TERHADAP PEMAHAMAN KONSEP IPA SISWA KELAS IV SEKOLAH DASAR GUGUS VI KECAMATAN BULELENG. mimb.pgsd undiksha 2013, 1.