[1]
N. K. A. ., D. M. R. K. ., and D. I. M. S. M. ., “PENERAPAN TEKNIK TRI - FOKUS STEVE SNYDER PADA PENINGKATAN KECEPATAN EFEKTIF MEMBACA (KEM) MATA PELAJARAN BAHASA INDONESIA SISWA KELAS 4 SD NEGERI 2 RENDANG TAHUN PELAJARAN 2012/2013 ”, mimb.pgsd undiksha, vol. 2, no. 1, Oct. 2014.