[1]
N. M. D. A. I. K. S. I Md. Citra Wibawa, “PENGARUH MODEL PEMBELAJARAN TANDUR TERHADAP PEMAHAMAN KONSEP IPA SISWA KELAS IV SEKOLAH DASAR GUGUS VI KECAMATAN BULELENG”, mimb.pgsd undiksha, vol. 1, no. 1, Jan. 2013.