., N. K. A., D. M. R. K. ., and D. I. M. S. M. . “PENERAPAN TEKNIK TRI - FOKUS STEVE SNYDER PADA PENINGKATAN KECEPATAN EFEKTIF MEMBACA (KEM) MATA PELAJARAN BAHASA INDONESIA SISWA KELAS 4 SD NEGERI 2 RENDANG TAHUN PELAJARAN 2012/2013 ”. MIMBAR PGSD Undiksha, vol. 2, no. 1, Oct. 2014, doi:10.23887/jjpgsd.v2i1.4124.