I Md. Citra Wibawa, N. M. D. A. I. K. S. “PENGARUH MODEL PEMBELAJARAN TANDUR TERHADAP PEMAHAMAN KONSEP IPA SISWA KELAS IV SEKOLAH DASAR GUGUS VI KECAMATAN BULELENG”. MIMBAR PGSD Undiksha, vol. 1, no. 1, Jan. 2013, doi:10.23887/jjpgsd.v1i1.893.