Crisiana, N. K. W., Agustiana, I. G. A. T. and Parmiti, D. P. (2022) “Media Fun Thinkers dengan Latar Gambar Nuansa Budaya Bali Kelas 3 Sekolah Dasar Tema 7 Perkembangan Teknologi”, Jurnal Pendidikan Multikultural Indonesia, 4(2), pp. 52–63. doi: 10.23887/jpmu.v4i2.39389.