WANGUN PAAJAH-AJAHAN BASA BALI SAJERONING ACARA SEKAR TAMAN RARE RING RADIO GENTA SWARA SAKTI BALI

Ni Luh Putu Ellya N.S, Ida Ayu Putu Purnami, I Ketut Paramarta

Abstract


Tetilikan puniki mahbahang indik (1) wangun paajah-ajahan basa Bali sajeroning acara Sekar Taman Rare miwah (2) paiketan wangun paajah-ajahan basa Bali sajeroning acara Sekar Taman Rare ring wangun paajah-ajahan sakadi inucap ring sekolah manut Taksonomi Bloom. Jejering tetilikan puniki inggih punika acara Sekar Taman Rare ring radio Genta Swara Sakti Bali. Panandang tetilikan puniki inggih punika wangun paajah-ajahan sajeroning acara Sekar Taman Rare. Sepat siku-siku sane kanggen sajeroning tetilikan puniki inggih punika (1) teori Taksonomi Bloom, (2) konsep tembang, (3) konsep anggah-ungguhing basa Bali, miwah (4) konsep nilai pendidikan karakter. Kramaning tetilik sane kanggen marupa kramaning dokumentasi miwah kramaning sadu wicara. Data tureksa sane kamargiang inggih punika pangresikan data, panyorohan data, pangwedaran data, miwah panyutetan. Pikolih tetilikan puniki marupa (1) wangun paajah-ajahan basa Bali sajeroning acara Sekar Taman Rare sane kapaiketang ring tetujon pendidikan manut Taksonomi Bloom inggih punika saking wangun kognitif, afektif, miwah psikomotor. (2) Paiketan wangun paajah-ajahan sajeroning acara Sekar Taman Rare ring wangun paajah-ajahan sakadi inucap ring sekolah minakadi paiketan sajeroning materi paajah-ajahan sane kadasarin antuk wangun kognitif, paiketan sajeroning nilai pendidikan karakter sane kadasarin antuk wangun afektif, miwah paiketan sajeroning kawagedan matembang miwah mabebaosan sane kadasarin antuk wangun psikomotor.

 

Kruna Jejaton: basa Bali, wangun paajah-ajahan


Full Text:

PDF PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.23887/jpbb.v6i2.20340

Article Metrics

Abstract view : 352 times
PDF file view : 285 times PDF file view : 8555 times

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Jurnal ini diterbitkan oleh :Universitas Pendidikan Ganesha


Creative Commons License

Jurnal Pendidikan Bahasa Bali is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

Jurnal Pendidikan Bahasa Bali Undiksha indexed by:

 Crossref
Creative Commons License

Jurnal Pendidikan Bahasa Jepang is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.