NUREKSAIN WANGUN INTRINSIK MIWAH AJI PANGAJAH-AJAHAN TATA LAKSANA RING PUPULAN SATUA BAWAK AWENGI RING HOTEL SENTRAL KAKAWIAN I GUSTI PUTU SAMAR GANTANG

Ni Ketut Eria Puspayanti, I.B.Made Ludy Paryatna, I.A. Sukma Wirani

Abstract


Tetilikan puniki matetujon anggen nlatarang (1) wangun intrinsik miwah (2) aji pangajah-ajahan tata laksana ring buku pupulan satua bawak “Awengi ring Hotel Sentral” kakawian I Gusti Putu Bawa Samar Gantang. Jejering ring tetilikan puniki inggih punika buku pupulan satua bawak “Awengi ring Hotel Sentral” kakawian I Gusti Putu Bawa Samar Gantang lan penandang ring tetilikan puniki inggih punika wangun intrinsik lan aji pangajah-ajahan tata laksana. Tetelikan puniki nganggen tetilik deskritif kualitatif lan mupulang datanyane kalaksanayang nganggen kramaning dokumentasi. Data tureksa sane kaanggen inggih punika deskritif kualitatif, pah-pahannyane (1) reduksi data, (2) ngwaderang data, (3) makarya panyutet. Pikolih ring tetilikan puniki, kapertama wangun intrinsik sane wenten ring buku pupulan satua bawak Awengi ring Hotel Sentral inggih punika, unteng, lelintihan, pragina miwah pawatekan, desa kala patra, genah sang pangawi, piteket, miwah paribasa. Kaping kalih aji pangajah-ajahan tata laksana sane wenten ring buku pupulan satua bawak “Awengi Ring Hotel Sentral” kakawian I Gusti Bawa Samar Gantang inggih punika sradha bhakti, seneng ngawacen, masawitra, arjawa, meled uning, swadarman, jemet makarya, awiwahara, ngajiang kawagedan, miwah tresna asih. Cutetnyane tetilikan ring buku pupulan satua bawak “Awengi ring Hotel Sentral” puniki sampun kewangun olih wangun intrisik sane jangkep, tur aji pangajah-ajahan tata laksana sane mapaiketan sareng kawentenan lan parilaksana masimakrama.

Kruna Jejaton: intrinsik, aji pangajah-ajahan tata laksana


Full Text:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.23887/jpbb.v6i2.20342

Article Metrics

Abstract view : 519 times
PDF file view : 629 times

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Jurnal ini diterbitkan oleh :Universitas Pendidikan Ganesha


Creative Commons License

Jurnal Pendidikan Bahasa Bali is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

Jurnal Pendidikan Bahasa Bali Undiksha indexed by:

 Crossref
Creative Commons License

Jurnal Pendidikan Bahasa Jepang is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.