Nureksain Tes Ulangan Umum Nganutin Taksonomi Bloom lan Peplajahan Basa Bali Kelas VII ring SMP Negeri 5 Singaraja Semester Ganjil Warsa 2016/2017

I Made Cahyadi, I.B.Made Ludy Paryatna, I B Rai

Abstract


Tetilikan puniki nlatarang indik (1) Kaanutan pitaken tes ring RPP peplajahan basa Bali, (2) Kaanutan pitaken tes peplajahan basa Bali anut ring taksonomi bloom. Palihan tetilikan puniki inggih punika deskriptif kualitatif. Jejering tetilikan puniki inggih punika tes ulangan umum. Panandang tetilikan puniki (1) kaanutan pitaken tes ring RPP, (2) pitaken tes sane anut ring taksonomi bloom. Kramaning tetilikan (1) dokumentasi. Piranti tetilikan (1) dokumentasi marupa tes, RPP, LKS. Data tureksa (1) nyelehin data, (2) nyajiang data, (3) pamicutet. Manut  data tureksa, saking seket pitaken tes wenten telung dasa nem pitaken tes sane anut ring RPP. Wenten patbelas pitaken tes sane nenten anut ring RPP. Pitaken tes ulangan umum ring ranah kognitif kawangun antuk C1 ingatan, C2 pangresep, C4 nureksain. Ring ranah afektif kawangun antuk A4 parikrama, A5 karakteristik. Ring ranah psikomotor wantah kawangun antuk P3 reaksi sane kaarahang.  

Kruna jejaton: tes ulangan umum, taksonomi bloom


Full Text:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.23887/jpbb.v5i1.20344

Article Metrics

Abstract view : 103 times
PDF file view : 239 times

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Jurnal ini diterbitkan oleh :Universitas Pendidikan Ganesha


Creative Commons License

Jurnal Pendidikan Bahasa Bali is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

Jurnal Pendidikan Bahasa Bali Undiksha indexed by:

 Crossref
Creative Commons License

Jurnal Pendidikan Bahasa Jepang is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.