Vol. 5 No. 1 (2018): JPBB

Published: 04-09-2019

Articles

 • PANGATER ANUSUARA RING BASA BALI KUNA SAJERONING PRASASTI BALI KUNA: WANGUN LAN TEGES

  Ni.Pt.Ayu Trisna Arin Devi, I Ketut Paramarta, Ida Ayu Putu Purnami
  1-10
  DOI: https://doi.org/10.23887/jpbb.v5i1.20343
 • Nureksain Tes Ulangan Umum Nganutin Taksonomi Bloom lan Peplajahan Basa Bali Kelas VII ring SMP Negeri 5 Singaraja Semester Ganjil Warsa 2016/2017

  I Made Cahyadi, I.B.Made Ludy Paryatna, I B Rai
  11-20
  DOI: https://doi.org/10.23887/jpbb.v5i1.20344
 • CAMPUH KODE BASA BALI KUNO-BASA SANSKERTA RING PUPULAN PRASASTI BALI KUNO WARSA 882-914 MASEHI

  Kd. Dwi Swandana, I Ketut Paramarta, I.B.Putra Manik Aryana
  21-31
  DOI: https://doi.org/10.23887/jpbb.v5i1.20345
 • NUREKSAIN KOSABASA SAJERONING BUKU PANGKAJA SARI SMP KELAS IX SANE KANGGEN RING SMP NEGERI 1 SINGARAJA

  Ida Ayu Made Sri Widari, I.A. Sukma Wirani, I B Rai
  32-41
  DOI: https://doi.org/10.23887/jpbb.v5i1.20346
 • SESELEH TATA WANGUN MANAH (STRUKTUR BATIN) LAN BASITA PARIBASA RING PUPULAN PUISI BALI ANYAR SANE MAMURDA “SANG KINASIH” PAKARDIN NI KADEK WIDIASIH

  Kd. Sintia Ernawati, Ida Ayu Putu Purnami, I.B.Made Ludy Paryatna
  42-52
  DOI: https://doi.org/10.23887/jpbb.v5i1.20347
 • KAWENTENAN CAMPUH KODE RING KORAN BALI POST PAHAN BALI ORTI RAHINA REDITE SASIH JULI-DESEMBER WARSA 2016

  I Wyn Pandi Yasa, I B Rai, I.B.Made Ludy Paryatna
  53-64
  DOI: https://doi.org/10.23887/jpbb.v5i1.20350
 • PEMERTAHANAN KEARIFAN LOKAL BASITA PARIBASA RING PUPULAN TEMBANG HITS SAKING DEK ULIK

  Ni Putu Rustiana Dewi, I.A. Sukma Wirani, Ida Ayu Putu Purnami
  65-74
  DOI: https://doi.org/10.23887/jpbb.v5i1.20353