SESELEH BASITA PARIBASA MIWAH GUNA SARAT PAAJAH-AJAH KARAKTER SAJERONING DOLANAN RING GONG KEBYAR ALIT-ALIT DUTA KABUPATEN GIANYAR WARSA 2014

I Putu Adi Darmadi ., Ida Bagus Rai, S.S., M.Pd ., Drs.I Wayan Wendra,M.Pd .

Abstract


Tetilikan puniki matetujon nguningin indik (1) basita paribasa sane kaanggen sajeroning dolanan ring gong kebyar alit-alit duta Kabupaten Gianyar tahun 2014 (2) guna sarat paajah-ajah karakter sajeroning dolanan ring gong kebyar alit-alit duta kabupaten Gianyar warsa 2014 (3) pikenoh basita paribasa sajeroning dolanan ring gong kebyar alit-alit duta Kabupaten Gianyar warsa 2014 sareng pengajahan. Jejering tetilikan puniki dolanan ring gong kebyar alit-alit duta kabupaten Gianyar warsa 2014. Penandang tetilikan puniki basita paribasa sajeroning dolanan ring gong kebyar alit-alit duta kabupaten Gianyar warsa 2014 miwah guna sarat paajah-ajah karakter sajeroning dolanan ring gong kebyar alit-alit duta kabupaten Gianyar warsa 2014. Tetilik puniki nganggen palihan tetilik deskriptif kualitatif. Tetilik puniki nganggen kalih kramaning mupulang data inggih punika (1) kramaning transkripsi (2) kramaning dokumentasi. Data tureksa sane kaanggen minakadi: (1) identifikasi data (2) reduksi data (3) klasifikasi data (4) deskripsi data (5) interpretasi data lan (6) pamicutet. Pikolih ring tetilik puniki inggih punika (1) Basita paribasa sajeroning dolanan ring gong kebyar alit-alit duta kabupaten Gianyar warsa 2014 wenten lelima, minakadi: sesawangan; pepindan; wewangsalan; peparikan; lan bebladbadan. (2) Guna sarat paajah-ajah karakter sajeroning dolanan ring gong kebyar alit-alit duta kabupaten Gianyar warsa 2014 wenten molas minakadi: parama tatwa (religius), arjawa (jujur), eling ring sesana (tanggung jawab), plapan (disiplin), seleg makarya(kerja keras), seleg mareragragan (kreatif), pikayun sane meled uning (rasa ingin tahu), demokratis, ngajiang kawijayan (menghargai prestasi), pasawitran (bersahabat/komunikatif), sarating sukerta (cinta damai), urati ring makrama (peduli sosial), wira negara (bela negara), seneng ngwacen (gemar membaca), urati ring palemahan (peduli lingkungan). (3) Pikenoh basita paribasa sajeroning dolanan ring gong kebyar alit-alit duta Kabupaten Gianyar warsa 2014 sareng pengajahan inggih punika sesolahan dolanan marupa silih sinunggil piranti sane kanggen maosang indik kaweruhan utawi sastra ring jamane sakadi mangkin, kacingak saking sesolahan dolanan sane madaging basita paribasa sampun pastika madue paiketan sareng pangajahan santukan dolanan pinaka piranti sane kanggen maosang indik basita paribasa punika taler maosang indik sastra-satra sane lianan sane madue kawigunan majeng para kramane.
Kata Kunci : seseleh, basita paribasa, gunasarat, dolanan.

This study aimed in describing (1) basita paribasa those were used in the dolanan of gong Kebyar Anak-Anak as the ambassador of Gianyar regency in 2014 (2) the value contained in the character education of gong Kebyar Anak-Anak as the ambassador of Gianyar regency in 2014. (3) the benefits of using Basita paribasa of the dolanan of gong Kebyar Anak-Anak as the ambassador of Gianyar regency in 2014 in education. The subjects of this study were dolanan of of gong Kebyar Anak-Anak as the ambassador of Gianyar regency in 2014. The object of this study was basita paribasa those were used in the dolanan of gong Kebyar Anak-Anak as the ambassador of Gianyar regency in 2014, and the value which were contained in the character education of gong Kebyar Anak-Anak as the ambassador of Gianyar regency in 2014. This study used a qualitative descriptive. Data collection method which was used was the method of transcription of this research and methods of documentation. Data analysis method used was descriptive method with the procedure (1) identification of the data (2) reduction of data (3) classification of data (4) description of the data (5) data interpretation and (6) inference. There were 5 results foud in this study, namely: sesawangan; pepindan; wewangsalan; peparikan; and bebladbadan. (2) there were fifteen values of character education contained in dolanan of gong Kebyar Anak-Anak as the ambassador of Gianyar regency in 2014, namely: religious, honest, responsibility, discipline, hard work, creativity, curiosity, democratic, recognize excellence, friendship / communicative, love of peace, social care, to defend the state, like reading, caring environment. (3) The benefit of basita paribasa those were used in the dolanan of gong Kebyar Anak-Anak as the ambassador of Gianyar regency in 2014 in the eduction in which the dolanan was used as a tool to investigate the skill and literature in this era, it could be seen that in the dolanan which contained the basita paribasa had a strong relationship to the eduction in which the dolanan was used as a media to promote the basita paribasa and investigate another literature which usefull for the human.
keyword : analysis, Basita paribasa, value, dolanan.

Full Text:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.23887/jpbb.v2i1.6174

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Jurnal ini diterbitkan oleh :Universitas Pendidikan Ganesha


Creative Commons License

Jurnal Pendidikan Bahasa Bali is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

Jurnal Pendidikan Bahasa Bali Undiksha indexed by:

 Crossref
Creative Commons License

Jurnal Pendidikan Bahasa Jepang is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.