Vol. 2 No. 1 (2015)

Published: 01-02-2015

Articles

 • SESELEH EJAAN BAHASA BALI YANG DISEMPURNAKAN RING SAJERONING SASURATAN AWIG-AWIG SUBAK KACANGBUBUAN, DESA ADAT MAS

  Ni Kadek Ayu Andriani ., Ida Ayu Putu Purnami, S.S., M.Pd ., Prof. Dr. I Nengah Martha,M.Pd .
  DOI: https://doi.org/10.23887/jpbb.v2i1.4549
 • HUBUNGAN ANTARA KEMAMPUAN BERBAHASA BALI DENGAN SIKAP BERBAHASA BALI DI KALANGAN SISWA KELAS XII SMA NEGERI 2 SINGARAJA

  I Putu Eka Indra Praja ., Drs. I Wayan Rasna,M.Pd ., Ida Ayu Sukma Wirani, S.S. M.Pd .
  DOI: https://doi.org/10.23887/jpbb.v2i1.4758
 • SESELEH SOR SINGGIH BASA BALI SAJERONING PARUMAN BANJAR ADAT GUNUNG BIAU, DESA MUNCAN, KECAMATAN SELAT, KABUPATEN KARANGASEM

  Ni Luh Putu Ratna Dewi ., Dra. Made Sri Indriani, M.Hum. ., I Ketut Paramarta, S.S.,M.Hum. .
  DOI: https://doi.org/10.23887/jpbb.v2i1.5199
 • GENDING-GENDING REGGAE BALI JONI AGUNG SESELEH SEMIOTIKA TETUJON IDUP MANUSA PAIKETANNYANE SARENG AJAH-AJAHAN PAWATEKAN

  Ida Bagus Putu Pidada Adi Putra ., Ida Bagus Putra Manik Aryana, S.S., M. ., Ida Bagus Made Ludy Paryatna, S.S. .
  DOI: https://doi.org/10.23887/jpbb.v2i1.6195
 • SESELEH TATA WANGUN JRONING (STRUKTUR INTRINSIK) LAN KAJATIAN GUNA SARAT PAGURON-GURON RING PUPULAN CERPEN SMARA REKA

  I WAYAN ARDI PAYANA ., I Ketut Paramarta, S.S.,M.Hum. ., Ida Ayu Putu Purnami, S.S., M.Pd .
  DOI: https://doi.org/10.23887/jpbb.v2i1.4554
 • SESELEH WANGUN CARITA LAN PIKENOH PENDIDIKAN KARAKTER SAJERONING CARITA PRASTANIKA PARWA

  NI WAYAN SUMI SINTYA WATI ., Prof. Dr. I Nengah Martha,M.Pd ., I Wayan Gede Wisnu, S.S., M.Si. .
  DOI: https://doi.org/10.23887/jpbb.v2i1.4764
 • TETILIKAN CAMPUR KODE RING SAJERONING ALBUM TEMBANG POP BALI YONG SAGITA

  Ni Putu Widyari ., Prof. Dr. I Nengah Suandi,M.Hum ., I Wayan Gede Wisnu, S.S., M.Si. .
  DOI: https://doi.org/10.23887/jpbb.v2i1.5283
 • SESELEH KRITIK SOSIAL LAN PAIKETAN SOSIOLOGI PANGAWI RING SAJERONING DRAMA KOBARANG APINE SANE KAKAWI OLIH I GEDE DHARNA

  PUTU LENNA AGUSTINI ., Ida Bagus Rai, S.S., M.Pd ., Drs.I Gede Nurjaya,M.Pd .
  DOI: https://doi.org/10.23887/jpbb.v2i1.4559
 • WANGUN INTRINSIK MIWAH PIKENOH PENDIDIKAN KARAKTER (PANGAJAH-AJAH TATA LAKSANA) RING SAJERONING SATUA BAWAK JAYANTI PACENTOKAN NYURAT SATUA BAWAK MABASA BALI UNDAGAN YOWANA, WARSA 2002

  KADEK SITA DEWI PERMANA ., Dra. Made Sri Indriani, M.Hum. ., Ida Ayu Putu Purnami, S.S., M.Pd .
  DOI: https://doi.org/10.23887/jpbb.v2i1.4868
 • PARIPOLAH GURU SAJERONING NGANGGEN KAWAGEDAN NGAMARGIANG VARIASI PANGAJAH-AJAH RING MATERI NYURAT AKSARA BALI KAPAIKETANG SARENG PANGRESEP SISIA KELAS X-4 SISIA SMA NEGERI 1 BANJAR

  Putu Agus Eka Pradnyana ., Ida Bagus Rai, S.S., M.Pd ., Prof. Dr. I Made Sutama,M.Pd .
  DOI: https://doi.org/10.23887/jpbb.v2i1.5351
 • SESELEH TATA WANGUN JERONING PUISI (UNSUR INTRINSIK) LAN KAJATIAN GUNA SARAT PAGURON-GURON (NILAI PENDIDIKAN KARAKTER) SAJERONING PUISI BALI ANYAR RING PANGKAJA SARI KELAS IX

  ni putu mirah yunisa putri ., I Ketut Paramarta, S.S.,M.Hum. ., Dra. Made Sri Indriani, M.Hum. .
  DOI: https://doi.org/10.23887/jpbb.v2i1.4564
 • SESELEH GUNA SARAT WATEK PAAJAH-AJAH RING SAJERONING GEGURITAN RAJAPALA

  Gede Yuli Sutrawan ., Ida Ayu Sukma Wirani, S.S. M.Pd ., Drs.I Wayan Artika,S.Pd,M.Hum .
  DOI: https://doi.org/10.23887/jpbb.v2i1.5120
 • SESELEH SESURATAN AKSARA BALI RING PUPULAN LONTAR SAJERONING PACENTOKAN NYURAT LONTAR JURUSAN PENDIDIKAN BAHASA BALI UNDIKSHA WARSA 2014

  I Komang Agus Dedy Pradnyana ., I Wayan Gede Wisnu, S.S., M.Si. ., Dra. Made Sri Indriani, M.Hum. .
  DOI: https://doi.org/10.23887/jpbb.v2i1.5356
 • Tureksa Tata Wangun Intrinsik lan Guna Sarat Feminisme ring Satua i Tuung Kuning miwah Sampik Ingtai

  luh bulaning dwi rahayu ., Ida Ayu Putu Purnami, S.S., M.Pd ., Dra. Sang Ayu Putu Sriasih,M.Pd .
  DOI: https://doi.org/10.23887/jpbb.v2i1.4569
 • SESELEH PSIKOLOGI SASTRA RING SAJERONING SATUA I TUUNG KUNING SANE KATURONIN OLIH A.A ISTRI ADI

  Ni Made Aryastuti ., Ida Ayu Sukma Wirani, S.S. M.Pd ., Prof. Dr. I Nengah Martha,M.Pd .
  DOI: https://doi.org/10.23887/jpbb.v2i1.5178
 • WANGUN INTRINSIK LAN AJI PANGAJAH-AJAHAN TATA LAKSANA RING SATUA BAWAK MABASA BALI WARSA 1975

  Ni Made Ari Puja Astiti ., Ida Bagus Made Ludy Paryatna, S.S. ., Drs.I Gede Nurjaya,M.Pd .
  DOI: https://doi.org/10.23887/jpbb.v2i1.5405
 • SESELEH UNSUR INTRINSIK LAN NILAI PENDIDIKAN KARAKTER RING PUPULAN SATUA BALI II SANE KAPUPULANG OLIH I NENGAH TINGGEN

  NI NYOMAN MUDIASTINI ., Prof. Dr. I Nengah Martha,M.Pd ., Dra. Made Sri Indriani, M.Hum. .
  DOI: https://doi.org/10.23887/jpbb.v2i1.4574
 • Pesaih Kawagedan Sisia Kelas VIIIC SMP Negeri 3 Singaraja Sajeroning Nyelehin Wangun Intrinsik Puisi Bali Purwa (Pupuh Sinom) lan Puisi Bali Anyar

  Karmini Kadek ., Prof. Dr.Ida Bagus Putrayasa,M.Pd ., Ida Ayu Sukma Wirani, S.S. M.Pd .
  DOI: https://doi.org/10.23887/jpbb.v2i1.5184
 • SOR SINGGIH BASA BALI RING PARUMAN SUBAK ABIAN DESA ADAT ASAHDUREN, KECAMATAN PEKUTATAN, JEMBRANA

  Ni Kadek Lady Lokita Dewi ., I Ketut Paramarta, S.S.,M.Hum. ., Drs.I Wayan Wendra,M.Pd .
  DOI: https://doi.org/10.23887/jpbb.v2i1.5410
 • SESELEH WANGUN MIWAH PIKENOH PENDIDIKAN KARAKTER SAJERONING SATUA PUJUT KECIWI

  Sagung Putu Efi Indriani ., I Wayan Gede Wisnu, S.S., M.Si. ., Prof. Dr. I Nengah Suandi,M.Hum .
  DOI: https://doi.org/10.23887/jpbb.v2i1.4547
 • SESELEH GUNASARAT SANE WENTEN RING SATUA NAGA LOLOK DRUWEN GEDONG KIRTYA SINGARAJA BALI MIWAH PAIKETANNYANE SARENG PANGAJAHAN

  ANAK AGUNG GEDE INDRAYANA ., Ida Bagus Rai, S.S., M.Pd ., Drs. Gede Gunatama, M.Hum. .
  DOI: https://doi.org/10.23887/jpbb.v2i1.4579
 • SESELEH WANGUN CARITA MIWAH PIKENOH PENDIDIKAN KARAKTER RING PUPULAN SATUA KEMBANG RAMPE KASUSASTRAAN BALI PURWA I

  Ni Kadek Suwitriyani ., I Wayan Gede Wisnu, S.S., M.Si. ., Dra. Made Sri Indriani, M.Hum. .
  DOI: https://doi.org/10.23887/jpbb.v2i1.5197
 • SESELEH INDIK WANGUN INTRINSIK LAN KAJATIAN GUNA SARAT PAGURON-GURON SANE WENTEN RING NOVEL BUUNG KAKAWIAN NYOMAN MANDA

  Nengah Widiantika ., Drs. Gede Gunatama, M.Hum. ., Ida Ayu Putu Purnami, S.S., M.Pd .
  DOI: https://doi.org/10.23887/jpbb.v2i1.6175
 • SESELEH WANGUN LAN PIKENOH PENDIDIKAN KARAKTER RING SESURATAN DRAMA MATEGUL TAN PATALI PINAKA SARANA NGWANGUN KARAKTER BANGSA

  Ni Wayan Deni Setiawati ., Prof. Dr. I Nengah Martha,M.Pd ., I Wayan Gede Wisnu, S.S., M.Si. .
  DOI: https://doi.org/10.23887/jpbb.v2i1.4552
 • SESELEH TATA WANGUN (STRUKTUR) LAN GUNA SARAT (NILAI) SANE WENTEN RING GEGURITAN SINGAN DALANG (GSD)

  Kadek Desy Mirdana Sari ., I Ketut Paramarta, S.S.,M.Hum. ., Prof. Dr. I Nengah Martha,M.Pd .
  DOI: https://doi.org/10.23887/jpbb.v2i1.4762
 • BASA BALI KEPARA DIALEK NUSA PENIDA SANE KAANGGEN SAJERONING MABEBAOSAN RING WEWIDANGAN DESA PAKRAMAN NUSASARI, KECAMATAN MELAYA, KABUPATEN JEMBRANA

  Ni Made Novalia Pramita Sari ., I Wayan Gede Wisnu, S.S., M.Si. ., I Made Astika, S.Pd. .
  DOI: https://doi.org/10.23887/jpbb.v2i1.5281
 • NUREKSAIN AJI PANGAJAH-AJAH TATA LAKSANA MIWAH PITEKET RING SAJERONING GENDING RARE SANE KAKARYANIN (KAPRODUKSI) OLIH BALI TV

  I GUSTI AYU MADE PERMATA DEWI ., Ida Bagus Made Ludy Paryatna, S.S. ., Dra. Made Sri Indriani, M.Hum. .
  DOI: https://doi.org/10.23887/jpbb.v2i1.4557
 • Kawentenan Anggah-Ungguhing Basa Bali ring Daging Cakepan Drama Kobarang Apine

  Ni Komang Sintari ., Dra. Made Sri Indriani, M.Hum. ., Ida Ayu Putu Purnami, S.S., M.Pd .
  DOI: https://doi.org/10.23887/jpbb.v2i1.4822
 • SOR SINGGIH lan CAMPUR KODE ring PARUMAN SEKAA TRUNA WREDDHI KUSUMA, BANJAR PUCAK SARI, DESA GEROKGAK, KAB. BULELENG.

  Made Puja Adnyana ., Ida Bagus Putra Manik Aryana, S.S., M. ., Ida Ayu Sukma Wirani, S.S. M.Pd .
  DOI: https://doi.org/10.23887/jpbb.v2i1.5303
 • NUREKSAIN TEGES KRUNA-KRUNA SOROH SATO RING CARITA TANTRI

  I WAYAN SUARDIKA ., I Ketut Paramarta, S.S.,M.Hum. ., Ida Bagus Made Ludy Paryatna, S.S. .
  DOI: https://doi.org/10.23887/jpbb.v2i1.4562
 • MUSTIKA AJAH-AJAHAN PAWATEKAN SESURATAN DRAMA RING KEMBANG RAMPE KASUSASTRAAN BALI ANYAR WEWIDANGAN 2

  LUH TIRTA ., Ida Bagus Putra Manik Aryana, S.S., M. ., Drs. Ida Bagus Sutresna,M.Si. .
  DOI: https://doi.org/10.23887/jpbb.v2i1.4952
 • Seseleh Wangun Intrinsik lan Guna Sarat ring Geguritan HIV, AIDS lan NARKOBA pikardin I Ketut Bagiasa, S.Pd.

  I Wayan Karmadi ., Ida Ayu Putu Purnami, S.S., M.Pd ., Prof. Dr.Ida Bagus Putrayasa,M.Pd .
  DOI: https://doi.org/10.23887/jpbb.v2i1.5354
 • SESELEH WANGUN MIWAH PIKENOH PENDIDIKAN KARAKTER RING SATUA NI DAHA MAYUS LAN NI WAYAN SEDIH

  NI KADEK JUNIARI ., I Wayan Gede Wisnu, S.S., M.Si. ., Prof. Dr. I Nyoman Sudiana, M.Pd .
  DOI: https://doi.org/10.23887/jpbb.v2i1.4567
 • NUREKSAIN ANGGAH-UNGGUHING BASA BALI RING DRAMA PALAKARMA SANE KAKETUS SAKING KEMBANG RAMPE KASUSASTRAAN BALI ANYAR WEWIDANGAN II WARSA 1978

  I Gusti Ayu Putu Budi Saraswati Pratiwi ., Ida Bagus Made Ludy Paryatna, S.S. ., Drs. Ida Bagus Sutresna,M.Si. .
  DOI: https://doi.org/10.23887/jpbb.v2i1.5126
 • WARNA (VARIASI) BASA BALI RING SESURATAN KWACA (BAJU KAOS)

  Ni Putu Febri Yuliani ., I Ketut Paramarta, S.S.,M.Hum. ., Drs.Gde Artawan,M.Pd .
  DOI: https://doi.org/10.23887/jpbb.v2i1.5359
 • SESELEH STRUKTUR NARATIF LAN NILAI PENDIDIKAN KARAKTER RING GEGURITAN PARTHA YADNYA DRUWEN I NYOMAN JEGOG

  PUTU NANIK KUSUMA D ., Ida Ayu Sukma Wirani, S.S. M.Pd ., I Nyoman Yasa, S.Pd., M.A. .
  DOI: https://doi.org/10.23887/jpbb.v2i1.4572
 • RERAWATAN PIKOBET KRAMA BALI RING NOVEL UUG OLIH I NYOMAN MANDA: SESELEH SOSIOLOGI SASTRA

  Putu Mela Sari Dewi ., Prof. Dr. I Nengah Martha,M.Pd ., I Nyoman Yasa, S.Pd., M.A. .
  DOI: https://doi.org/10.23887/jpbb.v2i1.5182
 • Dialek Bali Aga sane Kaanggen Sajeroning Mabasa Bali ring Desa Sidatapa, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng

  Dewa Ayu Putu Winda Suari ., Ida Bagus Made Ludy Paryatna, S.S. ., Drs.I Gede Nurjaya,M.Pd .
  DOI: https://doi.org/10.23887/jpbb.v2i1.5408
 • SESELEH MATERI TES ULANGAN UMUM SEMESTER GENAP WARSA 2013/2014 PEPLAJAHAN BASA BALI KELAS X RING SMK NEGERI 3 SINGARAJA

  Ni Wayan Sriani ., I Wayan Gede Wisnu, S.S., M.Si. ., Drs.Gde Artawan,M.Pd .
  DOI: https://doi.org/10.23887/jpbb.v2i1.4545
 • SESELEH BASITA PARIBASA MIWAH GUNASARAT RING LELAMPAHAN WAYANG KULIT INOVATIF CENK BLONK BELAYU SANE MAMURDA BIMANYU MAKRANGKENG

  I WAYAN SUBAWAYASA ., Ida Bagus Rai, S.S., M.Pd ., Drs. Gede Gunatama, M.Hum. .
  DOI: https://doi.org/10.23887/jpbb.v2i1.4577
 • SESELEH WANGUN INTRINSIK LAN GUNA SARAT SOSIAL RING PUPULAN SATUA BAWAK MEKEL PARIS PIKARDIN I.B.W. WIDIASA KENITEN

  I Komang Endi Saputra ., Prof. Dr. I Nengah Martha,M.Pd ., Ida Ayu Putu Purnami, S.S., M.Pd .
  DOI: https://doi.org/10.23887/jpbb.v2i1.5187
 • Tureksa Anggah-ungguhing Basa Ring Novel Ratna Tribanowati, Leak Soleh Solah Leak Pikardin I Made Sugianto

  I Made Wira Wartana ., Ida Bagus Made Ludy Paryatna, S.S. ., Dra. Sang Ayu Putu Sriasih,M.Pd .
  DOI: https://doi.org/10.23887/jpbb.v2i1.6172
 • SESELEH WIDYA KAWI SASTRA JURUSAN PENDIDIKAN BAHASA BALI UNDIKSHA EDISI IV WARSA 2013 MANUT RING EYD BAHASA BALI

  Luh Gede Meriati ., Prof. Dr. I Nengah Martha,M.Pd ., Ida Ayu Sukma Wirani, S.S. M.Pd .
  DOI: https://doi.org/10.23887/jpbb.v2i1.4550
 • RETORIKA SAJERONING PARIKRAMA AGURON-GURON SANE KAANGGEN GURU BASA BALI RING KELAS X SMA N 1 SINGARAJA

  I MADE MULIARTA ., Dra. Sang Ayu Putu Sriasih,M.Pd ., Ida Bagus Putra Manik Aryana, S.S., M. .
  DOI: https://doi.org/10.23887/jpbb.v2i1.4759
 • SESELEH BASITA PARIBASA LAN KAWENTENAN GUNA SARAT RING DAGING CAKEPAN DRAMA NANG KEPOD PAKARDIN KETUT ARYANA

  Gusti Ayu Era Aryanti ., Dra. Sang Ayu Putu Sriasih,M.Pd ., Ida Bagus Rai, S.S., M.Pd .
  DOI: https://doi.org/10.23887/jpbb.v2i1.5200
 • SESELEH WANGUN INSTRINSIK LAN KAJATIAN GUNA SARAT PAGURON-GURON RING PUPULAN CERPEN DA NAKONANG ADAN TIANGE PAKARDIN AGUNG WIYAT S. ARDHI

  I Kadek Berry Hermana ., Ida Ayu Putu Purnami, S.S., M.Pd ., Prof. Dr.Ida Bagus Putrayasa,M.Pd .
  DOI: https://doi.org/10.23887/jpbb.v2i1.6211
 • ANGGAH-UNGGUHING BASA BALI SANE KAANGGEN RING PAGUBUGAN KRAMA ISLAM RING DESA PEGAYAMAN, KECAMATAN SUKASADA, KABUPATEN BULELENG

  Kadek Dessy Ratna Dewi ., Ida Bagus Made Ludy Paryatna, S.S. ., Prof. Dr. I Nengah Suandi,M.Hum .
  DOI: https://doi.org/10.23887/jpbb.v2i1.4555
 • KAWENTENAN ANGGAH UNGGUHIN BASA BALI RING ASPEK MABEBAOSAN SISIA KELAS IX A1 SMP NEGERI 1 SINGARAJA

  Komang Suburna ., Ida Ayu Sukma Wirani, S.S. M.Pd ., Prof. Dr.Ida Bagus Putrayasa,M.Pd .
  DOI: https://doi.org/10.23887/jpbb.v2i1.4785
 • SESELEH MUSTIKANING AJAH-AJAHAN PAWATEKAN RING PUPULAN CERPEN AWENGI RING HOTEL SENTRAL MANUT TATWA BUDAYA BALI (TRI HITA KARANA) PINAKA PANGREMBA BANGSA

  Gede Merdina Budi y ., Drs. I Nyoman Merdhana, M.Pd ., Ida Bagus Putra Manik Aryana, S.S., M. .
  DOI: https://doi.org/10.23887/jpbb.v2i1.5288
 • TETILIK WANGUN LAN PIKENOH PENDIDIKAN GEGURITAN CUPAK GERANTANG

  I KOMANG SUARJANA ., I Wayan Gede Wisnu, S.S., M.Si. ., Prof. Dr. I Nyoman Sudiana, M.Pd .
  DOI: https://doi.org/10.23887/jpbb.v2i1.4560
 • IUSAN PANGAWIGUNAAN PIRANTI GAMBAR (MONOPOLI) MABASA BALI RING PAPLAJAHAN NGWACEN AKSARA BALI RING SISIA KELAS V SDK MARSUDIRINI

  Made Dwi Adipraya ., Ida Bagus Rai, S.S., M.Pd ., Drs.I Wayan Wendra,M.Pd .
  DOI: https://doi.org/10.23887/jpbb.v2i1.4938
 • SESELEH WANGUN INSTRINSIK LAN GUNA SARAT SOSIAL RING NOVEL SENTANA PAKARYAN I MADE SUGIANTO

  Putu Sumartana ., Ida Ayu Putu Purnami, S.S., M.Pd ., I Nyoman Yasa, S.Pd., M.A. .
  DOI: https://doi.org/10.23887/jpbb.v2i1.5352
 • SESELEH TATA WANGUN RING JERONING PUPULAN SATUA BAWAK DASA TALI DOGEN

  I Wayan Putu Widiana ., Dra. Made Sri Indriani, M.Hum. ., I Ketut Paramarta, S.S.,M.Hum. .
  DOI: https://doi.org/10.23887/jpbb.v2i1.4565
 • NUREKSAIN ANGGAH UNGGUHING BASA BALI SAJERONING ACARA MABASA BALI RING RADIO CITRA BALI FM SINGARAJA

  I Gusti Agung Ayu Weli Supriyanti ., Ida Ayu Sukma Wirani, S.S. M.Pd ., Dra. Made Sri Indriani, M.Hum. .
  DOI: https://doi.org/10.23887/jpbb.v2i1.5123
 • RERAWATAN SOSIOKULTURAL KRAMA BALI RING SATUA BALI SANE KAPUPULANG OLIH I MADE SUBANDIA LAN PAIKETANNYANE RING PANGAJAHAN SASTRA BALI

  Ni Komang Erawati ., I Nyoman Yasa, S.Pd., M.A. ., Dra. Sang Ayu Putu Sriasih,M.Pd .
  DOI: https://doi.org/10.23887/jpbb.v2i1.5357
 • TUREKSA STILISTIKA MIWAH PIKENOH PENDIDIKAN KARAKTER RING PUPULAN CERPEN KEMBANG RAMPE KASUSASTRAAN BALI ANYAR WEWIDANGAN II

  LUH MADE WARDYANINGSIH ., Ida Ayu Putu Purnami, S.S., M.Pd ., Dra. Sang Ayu Putu Sriasih,M.Pd .
  DOI: https://doi.org/10.23887/jpbb.v2i1.4570
 • TATA KRUNA SAJERONING WIDYA KAWI SASTRA DRUEN MAHASISIA JURUSAN PENDIDIKAN BAHASA BALI UNDIKSHA EDISI JUNI 2012

  Ida Ayu Pt Asti Pratiwi ., I Wayan Gede Wisnu, S.S., M.Si. ., Dra. Sang Ayu Putu Sriasih,M.Pd .
  DOI: https://doi.org/10.23887/jpbb.v2i1.5179
 • CAMPUR KODE BASA INDONESIA RING PANGAJAHAN BASA BALI KELAS V SD LAB UNDIKSHA

  Ni Kadek Wulan Adnyasari ., Ida Bagus Made Ludy Paryatna, S.S. ., Drs. Ida Bagus Sutresna,M.Si. .
  DOI: https://doi.org/10.23887/jpbb.v2i1.5406
 • SESELEH BASITA PARIBASA BALI RING ALBUM TEMBANG BALI PADA-PADA NGALIH MAKAN LAN SONG BRERONG OLIH A.A RAKA SIDAN

  NI NENGAH RAMIANI ., Ida Bagus Rai, S.S., M.Pd ., Drs.I Gede Nurjaya,M.Pd .
  DOI: https://doi.org/10.23887/jpbb.v2i1.4575
 • SESELEH KAWIGUNAN (FUNGSI) LAN SUKSMAN (MAKNA) GENDING RARE RING BUKU EDISI GENDING-GENDING BALI (SEKAR RARE) DRUWEN DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BULELENG WARSA 2003

  Luh Sukertiasih ., Ida Ayu Sukma Wirani, S.S. M.Pd ., Prof. Dr. I Nengah Martha,M.Pd .
  DOI: https://doi.org/10.23887/jpbb.v2i1.5185
 • SOR SINGGIH BASA BALI RING PARUMAN SUBAK ABIAN DESA ADAT ASAHDUREN, KECAMATAN PEKUTATAN, JEMBRANA

  Ni Kadek Lady Lokita Dewi ., I Ketut Paramarta, S.S.,M.Hum. ., Drs.I Wayan Wendra,M.Pd .
  DOI: https://doi.org/10.23887/jpbb.v2i1.5411
 • NUREKSAIN KAINGGILAN SOANG-SOANG PITAKEN RISAJERONING PITAKEN ULANGAN AKHIR SEMESTER GENAP PELAJAHAN BASA BALI KELAS VII RING SMP N 1 SINGARAJA WARSA PELAJAHAN 2013/2014

  MADE SURYADANA ., Prof. Dr. I Nengah Martha,M.Pd ., Ida Ayu Putu Purnami, S.S., M.Pd .
  DOI: https://doi.org/10.23887/jpbb.v2i1.4548
 • KAANUTAN UNTENG LAN WIRASA RI KALA NYARENGIN PACENTOKAN MUSIKALISASI PUISI BALI ANYAR MAHASISIA JURUSAN PENDIDIKAN BAHASA BALI UNDIKSHA SINGARAJA

  I PUTU DEDHY ESAMIARSA ., Dra. Made Sri Indriani, M.Hum. ., Ida Bagus Made Ludy Paryatna, S.S. .
  DOI: https://doi.org/10.23887/jpbb.v2i1.4757
 • SESELEH WANGUN INTRINSIK LAN SOSIOLOGI KRIYA SASTRA RING PUPULAN SATUA BAWAK LAWAR GOAK PAKARDIN I KETUT RIDA

  I Komang Astu Purnadhita ., Prof. Dr. I Nengah Martha,M.Pd ., Ida Ayu Putu Purnami, S.S., M.Pd .
  DOI: https://doi.org/10.23887/jpbb.v2i1.5198
 • KAWAGEDAN SISIA KELAS X-3 SMA NEGERI 1 NUSA PENIDA SAJERONING NYURAT KRUNA SATMA MAAKSARA BALI

  I Kadek Murdika ., Drs.I Wayan Wendra,M.Pd ., I Wayan Gede Wisnu, S.S., M.Si. .
  DOI: https://doi.org/10.23887/jpbb.v2i1.6176
 • NUREKSAIN ANGGAH-UNGGUHING BASA BALI RING SAJERONING SESURATAN PIDARTA SISIA KELAS XI BAHASA SMA NEGERI 2 SINGARAJA

  I Made Surianta ., Ida Bagus Made Ludy Paryatna, S.S. ., Drs. I Nyoman Merdhana, M.Pd .
  DOI: https://doi.org/10.23887/jpbb.v2i1.4553
 • WANGUN LAN TEGES BEBLADBADAN RING GEGURITAN KASMARAN

  MADE DIAN AYU MURYANTINI ., Ida Bagus Putra Manik Aryana, S.S., M. ., I Made Astika, S.Pd. .
  DOI: https://doi.org/10.23887/jpbb.v2i1.4763
 • ARTI LEKSEM SUKATING (UKURAN) NGANGGEN LIMA LAN BATIS RING ASTA KOSALA-KOSALI

  I Made Werdi Atmaja ., I Ketut Paramarta, S.S.,M.Hum. ., Drs.Gde Artawan,M.Pd .
  DOI: https://doi.org/10.23887/jpbb.v2i1.5282
 • SESELEH BASA SANE KAANGGEN MIWAH GUNASARAT SANE WENTEN RING GEGURITAN PURWAJATI, PAKARDIN I GEDE NGEMBAK, DRUWEN GEDONG KIRTYA, SINGARAJA

  PUTU SUARSANA ., Dra. Sang Ayu Putu Sriasih,M.Pd ., Ida Bagus Rai, S.S., M.Pd .
  DOI: https://doi.org/10.23887/jpbb.v2i1.4558
 • SESELEH WANGUN MIWAH KASUKSMAN AJAH-AJAHAN PAWATEKAN RING GEGURITAN MANTRI SANAK LIMA

  Ni Komang Cahayuningsih ., Ida Bagus Putra Manik Aryana, S.S., M. ., Drs.I Gede Nurjaya,M.Pd .
  DOI: https://doi.org/10.23887/jpbb.v2i1.4823
 • SESELEH WANGUN LAN ASPEK SOSIOLOGI SASTRA RING GEGURITAN SUCITA SUBUDI PAKARDIN IDA KETUT JELANTIK

  Ida Ayu Wikayanti ., Prof. Dr. I Nyoman Sudiana, M.Pd ., Ida Bagus Putra Manik Aryana, S.S., M. .
  DOI: https://doi.org/10.23887/jpbb.v2i1.5310
 • KAWENTENAN CAMPUHAN WARNA BASA (CAMPUR KODE) RING PEPARUMAN ST METU ASIH BANJAR MELAYANG, DESA SUMITA, GIANYAR

  I MADE GEDE SEMARA PUTRA ., Dra. Made Sri Indriani, M.Hum. ., I Ketut Paramarta, S.S.,M.Hum. .
  DOI: https://doi.org/10.23887/jpbb.v2i1.4563
 • PARINAMA-PARINAMA SANE KAANGGEN RING WEWIDANGAN SUBAK BENEL, DESA KALIAKAH, KABUPATEN JEMBRANA (UTSAHA MUPULANG PARINAMA-PARINAMA SANE KAANGGEN RING SUBAK BENEL)

  PUTU YUSTINA INDRIANA DEWI ., Ida Bagus Putra Manik Aryana, S.S., M. ., Drs. Ida Bagus Sutresna,M.Si. .
  DOI: https://doi.org/10.23887/jpbb.v2i1.4956
 • SESURATAN AKSARA BALI RING LONTAR SATUA SIAP BADENG MANUT PASANG AKSARA PURWADRESTA SAKING PASAMUHAN AGUNG ALIT BASA BALI WARSA 1963

  I Komang Ada Saputra ., Ida Bagus Putra Manik Aryana, S.S., M. ., Drs. I Nyoman Merdhana, M.Pd .
  DOI: https://doi.org/10.23887/jpbb.v2i1.5355
 • SESELEH WANGUN LAN PIKENOH PENDIDIKAN KARAKTER CERPEN KETEMU RING TAMPAKSIRING RING MODUL PENDIDIKAN BASA DAERAH BALI SMA KELAS X

  Ni Putu Nova Kartika Sari ., I Ketut Paramarta, S.S.,M.Hum. ., I Wayan Gede Wisnu, S.S., M.Si. .
  DOI: https://doi.org/10.23887/jpbb.v2i1.4568
 • CAMPUR KODE RING BONDRES INOVATIF SUGIH NAGIH

  Ni Wayan Harik Wahyuni ., I Wayan Gede Wisnu, S.S., M.Si. ., I Made Astika, S.Pd. .
  DOI: https://doi.org/10.23887/jpbb.v2i1.5127
 • Seseleh Wangun Instrinsik lan Kajatian Guna Sarat Paguron-guron ring Satua Pan Balang Tamak

  Kadek Devi Antariyani ., Prof. Dr. I Nengah Suandi,M.Hum ., I Ketut Paramarta, S.S.,M.Hum. .
  DOI: https://doi.org/10.23887/jpbb.v2i1.5360
 • KAWENTENAN SATUA BALI RING WAWIDANGAN DESA PENGLATAN KOTA SINGARAJA

  NI NYOMAN AYU LAKSMI ., Ida Ayu Sukma Wirani, S.S. M.Pd ., Prof. Dr. I Made Sutama,M.Pd .
  DOI: https://doi.org/10.23887/jpbb.v2i1.4573
 • MUSTIKA AJAH-AJAHAN PAWATEKAN RING NASKAH DRAMA CALONARANG "NIRCAYA LINGGA KAPRALINA" KELAS A ANGKATAN 2012 JURUSAN PENDIDIKAN BAHASA BALI

  Nyana Kesuma I Gde ., Ida Bagus Putra Manik Aryana, S.S., M. ., Drs. Gede Gunatama, M.Hum. .
  DOI: https://doi.org/10.23887/jpbb.v2i1.5183
 • TETILIK SOR SINGGIH BASA BALI RING PASANGKEPAN KRAMA DESA PAKRAMAN AYUNAN, KECAMATAN ABIANSEMAL, KABUPATEN BADUNG

  I Wayan Adhi Mahardika ., Ida Bagus Putra Manik Aryana, S.S., M. ., Drs. Gede Gunatama, M.Hum. .
  DOI: https://doi.org/10.23887/jpbb.v2i1.5409
 • PEPLAJAHAN MABEBAOSAN BASA BALI SANE NGANGGEN MODEL PEPLAJAHAN INOVATIF RING KELAS XI IIS 3 SMA NEGERI 4 SINGARAJA

  Komang Tri Wahyuni ., I Wayan Gede Wisnu, S.S., M.Si. ., Prof. Dr. I Nengah Suandi,M.Hum .
  DOI: https://doi.org/10.23887/jpbb.v2i1.4546
 • NUREKSAIN WANGUN INTRINSIK LAN AJI PANGAJAH-AJAH TATA LAKSANA SANE WENTEN RING SATUA-SATUA BALI

  I GEDE EKAYASA ., Ida Bagus Made Ludy Paryatna, S.S. ., Prof. Dr.Ida Bagus Putrayasa,M.Pd .
  DOI: https://doi.org/10.23887/jpbb.v2i1.4578
 • SESELEH VARIASI BASA RING DIALEK BALI AGA DESA SERAYA, KECAMATAN KARANGASEM, KABUPATEN KARANGASEM

  Ni Luh Degeng Ratna Dewi ., Ida Bagus Rai, S.S., M.Pd ., Prof. Dr. I Nyoman Sudiana, M.Pd .
  DOI: https://doi.org/10.23887/jpbb.v2i1.5188
 • SESELEH BASITA PARIBASA MIWAH GUNA SARAT PAAJAH-AJAH KARAKTER SAJERONING DOLANAN RING GONG KEBYAR ALIT-ALIT DUTA KABUPATEN GIANYAR WARSA 2014

  I Putu Adi Darmadi ., Ida Bagus Rai, S.S., M.Pd ., Drs.I Wayan Wendra,M.Pd .
  DOI: https://doi.org/10.23887/jpbb.v2i1.6174
 • SESELEH WANGUN LAN GUNA SARAT PAAJAH-AJAH KARAKTER SAJERONING SATUA RING BUKU PANGKAJA SARI

  Ni Kadek Mita Apriyanti ., Dra. Sang Ayu Putu Sriasih,M.Pd ., Ida Bagus Rai, S.S., M.Pd .
  DOI: https://doi.org/10.23887/jpbb.v2i1.4551
 • Seseleh Wangun Intrinsik lan Kajatian Guna Sarat Paguron-guron ring Sesuratan Drama Palakarma ring Sajeroning Buku Kembang Rampe Kasusastraan Bali Anyar Wewidangan II

  SHERLLY SUSIARISMA ., Ida Ayu Putu Purnami, S.S., M.Pd ., Prof. Dr.Ida Bagus Putrayasa,M.Pd .
  DOI: https://doi.org/10.23887/jpbb.v2i1.4761
 • SESELEH PITUNGKAS RING MANAH (KONFLIK INTERNAL) PRAGINA PAMUCUK NYOMAN SANTOSA RING NOVEL TRESNANE LEBUR AJUR SATONDEN KEMBANG PAKARDIN DJELANTIK SANTHA

  Ni Kadek Desi Marini ., Dra. Sang Ayu Putu Sriasih,M.Pd ., Ida Bagus Rai, S.S., M.Pd .
  DOI: https://doi.org/10.23887/jpbb.v2i1.5201
 • SESELEH PIKOBET PARA KRAMA BALI LAN KRITIK SOSIAL RING PUPULAN SATUA BAWAK PARUMAN BETARA PAKARDIN I WAYAN SADHA

  I Putu Wahya Santosa ., Dra. Made Sri Indriani, M.Hum. ., Drs.I Wayan Artika,S.Pd,M.Hum .
  DOI: https://doi.org/10.23887/jpbb.v2i1.6295
 • TETILIKAN STRUKTUR FORMA, INSTRINSIK LAN NILAI-NILAI RING GEGURITAN JAYAPRANA

  Putu Riska Zanela ., Prof. Dr. I Nengah Martha,M.Pd ., Ida Ayu Sukma Wirani, S.S. M.Pd .
  DOI: https://doi.org/10.23887/jpbb.v2i1.4556
 • SESELEH TATA WANGUN JRONING (UNSUR INTRINSIK) LAN KAJATIAN GUNA SARAT PAGURON-GURON (NILAI PENDIDIKAN KARAKTER) SAJERONING PUPULAN SATUA-SATUA BALI (VII) BUKU DRUWEN I NENGAH TINGGEN

  I PUTU EKA PRAYUDA ., I Ketut Paramarta, S.S.,M.Hum. ., Ida Ayu Sukma Wirani, S.S. M.Pd .
  DOI: https://doi.org/10.23887/jpbb.v2i1.4786
 • SESELEH MUSTIKANING AJAH-AJAHAN PAWATEKAN RING PUPULAN CERPEN AWENGI RING HOTEL SENTRAL MANUT TATWA BUDAYA BALI (TRI HITA KARANA) PINAKA PANGREMBA BANGSA

  Gede Merdina Budi y ., Drs. I Nyoman Merdhana, M.Pd ., Ida Bagus Putra Manik Aryana, S.S., M. .
  DOI: https://doi.org/10.23887/jpbb.v2i1.5289
 • SESELEH WANGUN INSTRINSIK LAN ASPEK SOSIOKULTURAL PARAJANA BALI RING PUPULAN SATUA BAWAK “WARISAN JAGAL” RERIPTAN IDA BAGUS WAYAN WIDIASA KENITEN

  K. DEDY INDRAWAN ., Ida Ayu Sukma Wirani, S.S. M.Pd ., I Nyoman Yasa, S.Pd., M.A. .
  DOI: https://doi.org/10.23887/jpbb.v2i1.4561
 • SESELEH WANGUN LAN KASUKSMAN AJAH-AJAHAN PAWATEKAN RING LELAMPAHAN GATOTKACA DUTA WAYANG CENK BLONK

  Luh Ekarini ., Ida Bagus Putra Manik Aryana, S.S., M. ., Drs.I Gede Nurjaya,M.Pd .
  DOI: https://doi.org/10.23887/jpbb.v2i1.4951
 • PSIKOLOGI SASTRA SESEMON PRAGINA UTAMA LAN PABESEN RING NOVEL SING JODOH PAKARDIN I MADE SUGIANTO

  I Putu Andika Adi Priana ., Dra. Sang Ayu Putu Sriasih,M.Pd ., Ida Bagus Rai, S.S., M.Pd .
  DOI: https://doi.org/10.23887/jpbb.v2i1.5353
 • NUREKSAIN WANGUN LAN AJI PENGAJAH-AJAH (NILAI PENDIDIKAN) RING GEGURITAN BASUR PIKARDIN KI DALANG TANGSUB

  I KOMANG TENGAH ., Ida Bagus Made Ludy Paryatna, S.S. ., Drs.Gde Artawan,M.Pd .
  DOI: https://doi.org/10.23887/jpbb.v2i1.4566
 • SESELEH TATA WANGUN JRONING KRIYA SASTRA LAN SOSIOLOGI PANGAWI RING NOVEL SING JODOH RERIPTAN I MADE SUGIANTO

  Ni Luh Putu Ekayanti Savitri ., Prof. Dr.Ida Bagus Putrayasa,M.Pd ., Ida Ayu Sukma Wirani, S.S. M.Pd .
  DOI: https://doi.org/10.23887/jpbb.v2i1.5124
 • SESELEH CAMPUR KODE RING NOVEL SENTANA CUCU MAREP PAKARDIN I MADE SUGIANTO

  I Wayan Kuntara ., Dra. Sang Ayu Putu Sriasih,M.Pd ., Ida Ayu Sukma Wirani, S.S. M.Pd .
  DOI: https://doi.org/10.23887/jpbb.v2i1.5358
 • PANGERESEP KOSA BASA KRUNA ARAN SARANA BALI PURWA RING SISIA KELAS VII SMP N 2 SINGARAJA

  NI PUTU ERI SUKERNI ., Ida Ayu Sukma Wirani, S.S. M.Pd ., Prof. Dr. I Made Sutama,M.Pd .
  DOI: https://doi.org/10.23887/jpbb.v2i1.4571
 • TATA KRUNA SAJERONING WIDYA KAWI SASTRA DRUEN MAHASISIA JURUSAN PENDIDIKAN BAHASA BALI UNDIKSHA EDISI JUNI 2012

  Ida Ayu Pt Asti Pratiwi ., I Wayan Gede Wisnu, S.S., M.Si. ., Dra. Sang Ayu Putu Sriasih,M.Pd .
  DOI: https://doi.org/10.23887/jpbb.v2i1.5180
 • CAMPUR KODE BASA INDONESIA RING PANGAJAHAN BASA BALI KELAS V SD LAB UNDIKSHA

  Ni Kadek Wulan Adnyasari ., Ida Bagus Made Ludy Paryatna, S.S. ., Drs. Ida Bagus Sutresna,M.Si. .
  DOI: https://doi.org/10.23887/jpbb.v2i1.5407
 • NUREKSAIN LENGKARA EFEKTIF RING SESURATAN ORTI BALITV MAPAIKETAN PEMILU APRIL 2014

  NI PUTU LITA SARI ., Dra. Sang Ayu Putu Sriasih,M.Pd ., Ida Bagus Made Ludy Paryatna, S.S. .
  DOI: https://doi.org/10.23887/jpbb.v2i1.4576
 • CAMPUHAN PRALAMBANG BASA (CAMPUR KODE) RING RUBRIK BALI ORTI PAMIJILAN OKTOBER-DESEMBER 2014

  Gusti Ayu Putu Novi Widya Utami ., Dra. Made Sri Indriani, M.Hum. ., I Ketut Paramarta, S.S.,M.Hum. .
  DOI: https://doi.org/10.23887/jpbb.v2i1.5186
 • NYAIHANG GEGURITAN LAN SATUA “CUPAK GERANTANG” MADASAR WANGUN CARITA SANE KASELEHIN ANTUK TEORI SASTRA BANDINGAN

  NI GST. AYU KETUT SARI WAHINI ., Ida Bagus Putra Manik Aryana, S.S., M. ., I Made Astika, S.Pd. .
  DOI: https://doi.org/10.23887/jpbb.v2i1.5448