CAMPUHAN WARNA BASA (CAMPUR KODE) SANE WENTEN RING PABLIGBAGAN SUBAK ANYAR DESA PADANGKELING, KECAMATAN BULELENG, KABUPATEN BULELENG, WARSA 2016

Komang Rina Dewi ., Prof. Dr. I Nyoman Sudiana, M.Pd ., Prof. Dr. I Nengah Martha,M.Pd .

Abstract


Tetilikan puniki matetujon (1) mangda uning soroh-soroh campuhan warna basa sane kaanggen ring pabligbagan Subak Anyar Desa Padang Keling, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng; (2) mangda uning napi sane ngawinang campuhan warna basa ring pabligbagan Subak Anyar Desa Padang Keling, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng. Tetilikan punika maosang indik campuhan warna basa sane wenten ring pabligbagan subak anyar desa Padang Keling, Kacamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng. Tetilik puniki ngangge pahan deskriptif kualitatif. Jejering ring tetilikan puniki inggih punika krama Subak Anyar Desa Padang Keling, lan penandangnyanne campuhan warna basa ring pabligbagan. Ring tetilik puniki nganggen makudang-kudang tata cara mupulang data, inggih punika praktiasa, sadu wicara, miwah dokumentasi. Pikolih saking tetilikan puniki (1) soroh campuhan warna basa sane kaanggen ring pabligbagan punika, campuhan warna basa ke tengah, campuhan warna basa ke sisi, campuhan warna basa campur, campuhan warna basa ring undagan kruna dwi lingga lan campuhan warna basa ring undagan paribasa (idiom); (2) sane ngawinang campuhan warna basa punika ring pabligbagan subak anyar desa Padang Keling, duaning sor singgih basa, undagan pendidikan sane mabinayan, nenten nguningin kosabasa basa Bali, lan akeh variasi-variasi basa. Cutetnyane wenten soroh lan parindikan sane ngawinang campuhan warna basa ring pabligbagan Subak Anyar Desa Padang Keling, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng. Piteketnyane sumangdane iraga prasida ngalestariang budaya Bali, mabebaosan nganggen basa Bali.

Kata Kunci : campuhan warna basa, pabligbagan

This study are aimed (1) to know the types of mixed codes used in the general discussion Subak Anyar of Padang Keling village, District of Buleleng, Regency of Buleleng, (2) to determine the cause of mixed code used in the general discussion Subak Anyar of Padang Keling village, District of Buleleng, Regency of Buleleng. This study discusses about interfering codes used in the general discussion Subak Anyar of Padang Keling village, District of Buleleng, Regency of Buleleng. This research uses descriptive qualitative. Subjects in this study were members of Subak Anyar Padang Keling village, and object in this study is code-mixing in the general discussion. This study using data collection such as, observation, interviews, and documentation. The findings in this study (1) the types of mixed code used in the general discussion is inner code-mixing, outer code-mixing,hybrid code-mixing, mix the code at the level of a compound word, and code-mixing at the word level expression (idiom); (2) The cause interference code used in the general discussion Subak Anyar of Padang Keling village, because sor singgih language, different educations, not knowing the language of kosabasa Bali, and the many varieties of the language. In conclusion there are different types and causes of code-mixing is used in the general discussion Subak Anyar of Padang Keling village , District of Buleleng, Regency of Bulelelng . Suggestions in this study , so that we together preserve Balinese culture and speaking with Balinese language.

keyword : code-mixing, general discussion

Full Text:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.23887/jpbb.v3i1.6991

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Jurnal ini diterbitkan oleh :Universitas Pendidikan Ganesha


Creative Commons License

Jurnal Pendidikan Bahasa Bali is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

Jurnal Pendidikan Bahasa Bali Undiksha indexed by:

 Crossref
Creative Commons License

Jurnal Pendidikan Bahasa Jepang is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.