Vol. 3 No. 1 (2016)

Published: 04-02-2016

Articles

 • Kasukseman miwah Pikenoh Wayang Kamasan Atma Prasangsa sane Wenten ring Kertha Gosa manut Tatepasan Semiotik

  Nurjaya Putra Mahardika I Made ., Prof. Dr. I Nengah Martha,M.Pd ., Ida Ayu Sukma Wirani, S.S. M.Pd .
  DOI: https://doi.org/10.23887/jpbb.v3i1.6996
 • SESELEH WANGUN INTRINSIK MIWAH GUNA SARAT PAGURON-GURON RING PUPULAN CERPEN SUECAN WIDHI KEKAWIAN I KOMANG ALIT JULIARTHA

  Putu Agus Dody Andriawan ., Ida Ayu Putu Purnami, S.S., M.Pd ., Ida Bagus Made Ludy Paryatna, S.S. .
  DOI: https://doi.org/10.23887/jpbb.v3i1.7031
 • NGAWIGUNAYANG MEDIA AUDIO-VISUAL ANGGEN NINCAPANG KAWAGEDAN NEMBANGANG PUPUH SINOM RING SISIA KELAS XI IBB 2 SMA NEGERI 3 SINGARAJA

  Ni Luh Astini ., Prof. Dr.Ida Bagus Putrayasa,M.Pd ., Dr. I Ketut Paramarta, S.S.,M.Hum. .
  DOI: https://doi.org/10.23887/jpbb.v3i1.7170
 • Metode Copy The Master Kaanggen Nincapang Kawagedan Nyurat Cerpen Sisia ring Kelas XI MIA 3 SMA Negeri 2 Singaraja

  Ni Kd Ayu Yasinta Dewi ., Ida Bagus Putra Manik Aryana, S.S., M. ., Drs. Gede Gunatama, M.Hum. .
  DOI: https://doi.org/10.23887/jpbb.v3i1.7175
 • CAMPUR KODE RING SAJERONING SKRIPSI MAHASISYA JURUSAN PENDIDIKAN BAHASA BALI SASIH AGUSTUS WARSA 2015

  Fendy Darmawan I Putu ., Prof. Dr. I Nengah Suandi,M.Hum ., Ida Bagus Rai, S.S., M.Pd .
  DOI: https://doi.org/10.23887/jpbb.v3i1.6577
 • SESELEH WANGUN INTRINSIK LAN MUSTIKA AJAH AJAHAN PAWATEKAN RING SAJERONING PUPULAN SATUA RARE I KENTUNG ULING LODTUNGKANG KAKAWIAN NYOMAN MANDA

  Putu Bisma Putera Aryana ., Prof. Dr. I Made Sutama,M.Pd ., Ida Bagus Putra Manik Aryana, S.S., M. .
  DOI: https://doi.org/10.23887/jpbb.v3i1.7248
 • NUREKSAIN SESURATAN PANGANGGE TENGENAN RING LONTAR SATUA “I TENGKULAK” DRUEN GEDONG KIRTYA

  Putu Nita Aryani Agustini ., Prof. Dr. I Nengah Martha,M.Pd ., Dr. I Ketut Paramarta, S.S.,M.Hum. .
  DOI: https://doi.org/10.23887/jpbb.v3i1.6870
 • Nureksain Sesuratan Aksara Bali Manut Pasang Aksara Purwadresta Lontar Satua Jro Matua teken I Cai Mantu Druen Gedong Kirtya

  Kadek Jara Merani ., Dra. Made Sri Indriani, M.Hum. ., Ida Bagus Made Ludy Paryatna, S.S. .
  DOI: https://doi.org/10.23887/jpbb.v3i1.7412
 • ANGGAH-UNGGUHING BASA BALI RING PARUMAN DADIA PASEK GELGEL, DESA ADAT PENGLATAN, KECAMATAN BULELENG, KABUPATEN BULELENG

  Widiari Luh ., Dra. Made Sri Indriani, M.Hum. ., Ida Bagus Made Ludy Paryatna, S.S. .
  DOI: https://doi.org/10.23887/jpbb.v3i1.6990
 • SESELEH TES OBJEKTIF AKHIR SEMESTER GANJIL BASA BALI KELAS XII SMA NEGERI 2 SINGARAJA 2015/2016 SAKING PARINDIKAN SEBARAN KOGNITIF, VALIDITAS LAN RELIABILITAS, MIWAH KONSTRUKSI OPTION

  I Putu Widhi Astika ., Drs.I Wayan Wendra,M.Pd ., Dra. Sang Ayu Putu Sriasih,M.Pd .
  DOI: https://doi.org/10.23887/jpbb.v3i1.7424
 • NGAWIGUNAYANG MODEL PEMBELAJARAN KOOPERATIF TIPE MAKE A MATCH ANGGEN NINCAPANG KAWAGEDAN NYURAT WACANA BAWAK ANTUK AKSARA ANCENG SISIA KELAS XII IPS 2 SMA NEGERI 4 SINGARAJA WARSA PALAJAHAN 2015/2016

  Kadek Ryan Sukanatha ., Prof. Dr.Ida Bagus Putrayasa,M.Pd ., Dr. I Ketut Paramarta, S.S.,M.Hum. .
  DOI: https://doi.org/10.23887/jpbb.v3i1.7029
 • KAWENTENAN CAMPUH KODE RING PUPULAN TEMBANG POP BALI BAHAGIA ITU SEDERHANA OLIH LEEYONK SINATRA

  Ida Ayu Kade Widiastuti ., Prof. Dr. I Nengah Martha,M.Pd ., Ida Bagus Putra Manik Aryana, S.S., M. .
  DOI: https://doi.org/10.23887/jpbb.v3i1.7055
 • SESELEH GUNA SARAT PAGURON-GURON LAN PITEKET SAJERONING KAHURIPAN SANE WENTEN RING PUPULAN CERPEN "BELOG" RERIPTAN I PUTU GEDE RAKA PRAMA PUTRA

  Ni Kadek Lia Agustini ., Prof. Dr. I Nengah Martha,M.Pd ., Ida Ayu Putu Purnami, S.S., M.Pd .
  DOI: https://doi.org/10.23887/jpbb.v3i1.7173
 • Penerapan Metode Langsung Kaanggen Nincapang Kawagedan Mirengang Satua Runtuh Watugunung Sisia Kelas IX C SMP Negeri 1 Seririt

  Ida Ayu Sri Maharthini ., Ida Bagus Made Ludy Paryatna, S.S. ., Dra. Made Sri Indriani, M.Hum. .
  DOI: https://doi.org/10.23887/jpbb.v3i1.7178
 • Pangajahan Basita Paribasa ring Sisia Kelas X MIA 3 SMA Negeri 2 Singaraja Warsa 2015/2016

  I Putu Ady Setya Mahardika ., Prof. Dr. I Made Sutama,M.Pd ., Ida Bagus Rai, S.S., M.Pd .
  DOI: https://doi.org/10.23887/jpbb.v3i1.6857
 • MEDIA VISUAL I CANDRAMAWA KAANGGEN NINCAPAN KAWAGEDAN SISIA NYURAT KEKAWIAN MAAKSARA BALI KELAS VIII A SMP NEGERI 2 MARGA

  I Putu Agus Erman Pradnyana ., Ida Bagus Made Ludy Paryatna, S.S. ., Ida Ayu Sukma Wirani, S.S. M.Pd .
  DOI: https://doi.org/10.23887/jpbb.v3i1.7408
 • Nureksain Wangun (Struktur) miwah Widang Sosiologi Kria Sastra ring Geguritan "Uwug Berangbang" Pakardin I Wayan Karda

  Ni Kade Wira Utari ., Prof. Dr. I Nengah Martha,M.Pd ., Ida Bagus Made Ludy Paryatna, S.S. .
  DOI: https://doi.org/10.23887/jpbb.v3i1.6988
 • METODE DRILL KAANGGEN UTSAHA NINCAPANG KAWAGEDAN NYURAT PUPUH GINADA SISIA KELAS VIIA SMP NEGERI 2 PEKUTATAN

  Ni Putu Sri Partami ., Ida Bagus Putra Manik Aryana, S.S., M. ., Prof. Dr. I Nengah Martha,M.Pd .
  DOI: https://doi.org/10.23887/jpbb.v3i1.7421
 • ESTETIKA POSMODERN MIWAH GUNA SARAT PAGURON-GURON DOLANAN 'MATIGTIG PAPAH BIU' DUTA KABUPATEN KARANGASEM RING PKB 2015

  I Wyn Pasek Eka Yasa ., Ida Ayu Sukma Wirani, S.S. M.Pd ., Dra. Made Sri Indriani, M.Hum. .
  DOI: https://doi.org/10.23887/jpbb.v3i1.7027
 • SESELEH WANGUN INTRINSIK MIWAH GUNA SARAT PAGURON-GURON RING SAJERONING PUPULAN CERPEN JRO LALUNG NGUTAH KAKAWIAN IBW WIDIASA KENITEN

  A.A Raka Adi Suryawati ., Ida Ayu Putu Purnami, S.S., M.Pd ., Prof. Dr. I Nyoman Sudiana, M.Pd .
  DOI: https://doi.org/10.23887/jpbb.v3i1.7032
 • NGAWIGUNAYANG MEDIA AUDIO-VISUAL ANGGEN NINCAPANG KAWAGEDAN NEMBANGANG PUPUH SINOM RING SISIA KELAS XI IBB 2 SMA NEGERI 3 SINGARAJA

  Ni Luh Astini ., Prof. Dr.Ida Bagus Putrayasa,M.Pd ., Dr. I Ketut Paramarta, S.S.,M.Hum. .
  DOI: https://doi.org/10.23887/jpbb.v3i1.7171
 • Basita Paribasa Nganggen Kruna-Kruna Sane Mapaiketan Sareng Ayam ring Desa Tukadsumaga Kecamatan Gerokgak.

  Kadek Astina ., Dr. I Ketut Paramarta, S.S.,M.Hum. ., Prof. Dr.Ida Bagus Putrayasa,M.Pd .
  DOI: https://doi.org/10.23887/jpbb.v3i1.7176
 • CAMPUR KODE RING SAJERONING SKRIPSI MAHASISYA JURUSAN PENDIDIKAN BAHASA BALI SASIH AGUSTUS WARSA 2015

  Fendy Darmawan I Putu ., Prof. Dr. I Nengah Suandi,M.Hum ., Ida Bagus Rai, S.S., M.Pd .
  DOI: https://doi.org/10.23887/jpbb.v3i1.6578
 • NGAWIGUNAYANG METODE AUDIOLINGUAL ANGGEN NINCAPANG KAWAGEDAN NEMBANGANG PUPUH MASKUMAMBANG SISIA KELAS X MIPA 2 SMA NEGERI 1 SINGARAJA

  I Made Wisnawa ., Drs.I Wayan Wendra,M.Pd ., Dra. Sang Ayu Putu Sriasih,M.Pd .
  DOI: https://doi.org/10.23887/jpbb.v3i1.7403
 • NUREKSAIN ANGGAH-UNGGUHING BASA BALI SANE KAANGGEN RING DIALOG PRAGINA PUPULAN SATUA BAWAK PIKARDIN I GUSTI PUTU ANTARA

  Kadek Meliningsih ., Dr. I Ketut Paramarta, S.S.,M.Hum. ., Prof. Dr. I Made Sutama,M.Pd .
  DOI: https://doi.org/10.23887/jpbb.v3i1.6877
 • METODE KOOPERATIF TIPE TPS (THINK, PAIR, SHARE) ANGGEN NINCAPANG KAWAGEDAN NYURAT SINOPSIS CERPEN MABASA BALI SISIA KELAS XI MIA-3 SMA NEGERI 1 BANJAR

  Dwi Payani Kadek ., Ida Bagus Putra Manik Aryana, S.S., M. ., I Wayan Gede Wisnu, S.S., M.Si. .
  DOI: https://doi.org/10.23887/jpbb.v3i1.7413
 • CAMPUHAN WARNA BASA (CAMPUR KODE) SANE WENTEN RING PABLIGBAGAN SUBAK ANYAR DESA PADANGKELING, KECAMATAN BULELENG, KABUPATEN BULELENG, WARSA 2016

  Komang Rina Dewi ., Prof. Dr. I Nyoman Sudiana, M.Pd ., Prof. Dr. I Nengah Martha,M.Pd .
  DOI: https://doi.org/10.23887/jpbb.v3i1.6991
 • NGAWIGUNAYANG MODEL PEMBELAJARAN KOOPERATIF TIPE MAKE A MATCH ANGGEN NINCAPANG KAWAGEDAN NYURAT WACANA BAWAK ANTUK AKSARA ANCENG SISIA KELAS XII IPS 2 SMA NEGERI 4 SINGARAJA WARSA PALAJAHAN 2015/2016

  Kadek Ryan Sukanatha ., Prof. Dr.Ida Bagus Putrayasa,M.Pd ., Dr. I Ketut Paramarta, S.S.,M.Hum. .
  DOI: https://doi.org/10.23887/jpbb.v3i1.7030
 • SESELEH WANGUN INTRINSIK LAN GUNA SARAT SOSIAL RING NOVEL KI BARU GAJAH KAKAWIAN I MADE SUGIANTO

  Ni Putu Melda Andini ., Ida Ayu Putu Purnami, S.S., M.Pd ., Ida Bagus Made Ludy Paryatna, S.S. .
  DOI: https://doi.org/10.23887/jpbb.v3i1.7056
 • NGAWIGUNAYANG PIRANTI WAYANG CENKBLONK PINAKA UTSAHA NINCAPANG KAWAGEDAN NYURAT LENGKARA SANE MADAGING BASITA PARIBASA SISIA KELAS VII H SMP NEGERI 1 SUKASADA

  I Gede Suputra ., Drs. Gede Gunatama, M.Hum. ., Ida Bagus Rai, S.S., M.Pd .
  DOI: https://doi.org/10.23887/jpbb.v3i1.7174
 • Nureksain Kawentenan Anggah-ungguhing Basa Bali sajeroning Pawiwahan ring Banjar Sumbul, Desa Yehembang Kangin, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana, ring Warsa 2016

  I Gst A Kd Yulandari ., Ida Bagus Made Ludy Paryatna, S.S. ., Dra. Made Sri Indriani, M.Hum. .
  DOI: https://doi.org/10.23887/jpbb.v3i1.7179
 • KAWENTENAN LAN GUNA SARAT SASTRA GANTIAN RING DESA TERUNYAN

  I Wayan Eskayasa ., Ida Ayu Sukma Wirani, S.S. M.Pd ., Prof. Dr. I Nengah Martha,M.Pd .
  DOI: https://doi.org/10.23887/jpbb.v3i1.6869
 • CAMPUH KODE SANE WENTEN RING RONG BALI ORTI KORAN BALI POST RAHINA REDITE PAMIJILAN NOVEMBER-DESEMBER WARSA 2015

  Ni Made Prabandari Listiani ., Dra. Sang Ayu Putu Sriasih,M.Pd ., Dra. Made Sri Indriani, M.Hum. .
  DOI: https://doi.org/10.23887/jpbb.v3i1.7409
 • NUREKSAIN SESURATAN PASANG AKSARA BALI RING SAJERONING PAPAN WASTA SANE WENTEN RING SD SE-KECAMATAN JEMBRANA

  Mei Aryantini Ni Luh Putu ., Dra. Made Sri Indriani, M.Hum. ., Ida Bagus Made Ludy Paryatna, S.S. .
  DOI: https://doi.org/10.23887/jpbb.v3i1.6989
 • SESELEH TES OBJEKTIF AKHIR SEMESTER GANJIL BASA BALI KELAS XII SMA NEGERI 2 SINGARAJA 2015/2016 SAKING PARINDIKAN SEBARAN KOGNITIF, VALIDITAS LAN RELIABILITAS, MIWAH KONSTRUKSI OPTION

  I Putu Widhi Astika ., Drs.I Wayan Wendra,M.Pd ., Dra. Sang Ayu Putu Sriasih,M.Pd .
  DOI: https://doi.org/10.23887/jpbb.v3i1.7422
 • NINCAPANG KAWAGEDAN NGWACEN WACANA AKSARA BALI SISIA KELAS VII B7 SMP NEGERI 6 SINGARAJA NGANGGEN REKAMAN AUDIO-VISUAL SANE MADAGING SESURATAN AKSARA BALI

  I Putu Dirga ., Ida Bagus Made Ludy Paryatna, S.S. ., Dra. Made Sri Indriani, M.Hum. .
  DOI: https://doi.org/10.23887/jpbb.v3i1.7028
 • SESELEH WANGUN INTRINSIK LAN GUNA SARAT PAGURON-GURON RING GEGURITAN BATUR TASKARA OLIH MADE JIMBAR

  Ni Wayan Juniati Widiantari ., Ida Ayu Putu Purnami, S.S., M.Pd ., Prof. Dr.Ida Bagus Putrayasa,M.Pd .
  DOI: https://doi.org/10.23887/jpbb.v3i1.7034
 • NGAWIGUNAYANG MODEL PAMALAJAHAN MADASAR PIKOBET (BERBASIS MASALAH) ANGGEN NINCAPANG PANGRESEP ANGGAH-UNGGUHING BASA RING SAJERONING PAPLAJAHAN BASA BALI SISIA KELAS XI MIPA 6 SMA NEGERI 4 SINGARAJA

  Ni Putu Ira Suciptawati ., Prof. Dr. I Nyoman Sudiana, M.Pd ., Prof. Dr. I Nengah Martha,M.Pd .
  DOI: https://doi.org/10.23887/jpbb.v3i1.7172
 • NUREKSAIN WANGUN LAN PAIKETAN SOSIOLOGI SASTRA RING CAKEPAN NASKAH DRAMA "JUKUT BE BANO" PIKARDIN I MADE WISNAWA

  Ni Komang Indah ., Ida Bagus Made Ludy Paryatna, S.S. ., Dra. Made Sri Indriani, M.Hum. .
  DOI: https://doi.org/10.23887/jpbb.v3i1.7177
 • NUREKSAIN SESURATAN PIDARTA MANUT ANGGAH-UNGGUHING BASA BALI SISIA KELAS X2 BAHASA SMA NEGERI 3 SINGARAJA

  ., Dr. I Ketut Paramarta, S.S.,M.Hum. ., Prof. Dr. I Nengah Martha,M.Pd .
  DOI: https://doi.org/10.23887/jpbb.v3i1.6803
 • SARANA TEMBANG "MELAYANGAN" OLIH EMONI KAANGGEN NINCAPANG KAWAGEDAN NYURAT PUISI BALI ANYAR SISIA KELAS VIII 6 SMP NEGERI 3 BANJAR

  Ni Kadek Erni Yuni Andani ., Drs. Gede Gunatama, M.Hum. ., Ida Bagus Rai, S.S., M.Pd .
  DOI: https://doi.org/10.23887/jpbb.v3i1.7407
 • NUREKSAIN SOROH AKSARA BALI LAN PASANG AKSARA BALI LONTAR SATUA SAMPI WADAK DRUEN GEDONG KIRTYA

  A.A. Istri Agung Prabawati ., Dra. Sang Ayu Putu Sriasih,M.Pd ., Ida Bagus Rai, S.S., M.Pd .
  DOI: https://doi.org/10.23887/jpbb.v3i1.6973
 • Seseleh Wangun Intrinsik lan Mustika Ajah-Ajahan Pawatekan ring Naskah Drama Kelas 3A lan 5A Warsa 2015 sane Mamurda "I Godogan"

  Putu Dian Pratiwi ., I Made Astika, S.Pd. ., Ida Bagus Putra Manik Aryana, S.S., M. .
  DOI: https://doi.org/10.23887/jpbb.v3i1.7414