ESTETIKA POSMODERN MIWAH GUNA SARAT PAGURON-GURON DOLANAN 'MATIGTIG PAPAH BIU' DUTA KABUPATEN KARANGASEM RING PKB 2015

I Wyn Pasek Eka Yasa ., Ida Ayu Sukma Wirani, S.S. M.Pd ., Dra. Made Sri Indriani, M.Hum. .

Abstract


KUUB

Tetilik puniki madue tetujon nlatarang indik (1) estetika posmodern sane wenten ring dolanan 'Matigtig Papah Biu' duta Kabupaten Karangasem ring PKB 2015, miwah(2) guna sarat paguron-guron sane wenten ring dolanan 'Matigtig Papah Biu' duta Kabupaten Karangasem ring PKB 2015. Panandang tetiliknyane inggih punika estetika posmodern miwah guna sarat paguron-guron ring dolanan 'Matigtig Papah Biu' duta Kabupaten Karangasem ring PKB 2015. Tetilik puniki nganggen palihan tetilik deskriptif-kualitatif.Tetilik puniki nganggen kalih kramaning mupulang data inggih punika dokumentasi lan sadu wicara. Data tureksanyane : (1) identifikasi data (2) reduksi data, (3) deskripsi data, (3) klasifikasi data, (4) deskripsi data (5) interpretasi data (6) tetingkesan. Pikolih ring tetilik puniki inggih punika: (1) kawentenan estetika posmodern ring dolanan 'Matigtig Papag Biu' duta Kabupaten Karangasem ring PKB 2015 inggih punika wenten lima minakadi; pastiche, parodi, kitch, camp, lan skizofrenia (2) kawentenan guna sarat paguron-guron ring dolanan 'Matigtig Papag Biu' duta Kabupaten Karangasem ring PKB 2015 wenten solas inggih punika; parama tatwa (religius), disiplin, teleb mareragragan (kreatif), demokratis, meled uning (rasa ingin tahu), wira negara (cinta tanah air), ngajiang kawijayan (menghargai prestasi), pasawitran (barshabat/komunikatif), tresna asih (cinta damai), urati ring krama (peduli sosial), lan sutindih (tanggung jawab).

Kata Kunci : estetika posmodern, guna sarat, dolanan

Abstract
This study aimed to describe: (1) the postmodern aesthetic which contained in dolanan 'Matigtig Papah Biu' performed by ambassador of Karangasem regency in PKB 2015, and (2) the value of character education contained in dolanan 'Matigtig Papah Biu' performed by ambassador of Karangasem regency in PKB 2015. Objects of this research were the postmodern aesthetic and value of character education contained in dolanan 'Matigtig Papah Biu' performed by ambassador of Karangasem regency in PKB 2015. This study used a descriptive qualitative research design. This study used two research methods, namely documentation and interviews. The data analyisis used in this study were (1) data identification (2) data reduction, (3) data description, (3) data classification, (4) data description (5) data interpretation (6) conclusion. The results of this study were (1) there were some postmodern aesthetics in dolanan 'Matigtig Papag Biu' performed by ambassador of Karangasem regency in PKB 2015 such as; pastiche, parody, kitch, camp, and schizophrenia (2) there were values of character education in dolanan 'Matigtig Papag Biu' performed by ambassador of Karangasem regency in PKB 2015, those are; religious, disciplined, creative, democratic, curiousity, patriotism, appreciate the achievement, friendly/ communicative, pacifist, social care, and responsibility.

keyword : postmodern aesthetic, value, dolanan

Full Text:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.23887/jpbb.v3i1.7027

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Jurnal ini diterbitkan oleh :Universitas Pendidikan Ganesha


Creative Commons License

Jurnal Pendidikan Bahasa Bali is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

Jurnal Pendidikan Bahasa Bali Undiksha indexed by:

 Crossref
Creative Commons License

Jurnal Pendidikan Bahasa Jepang is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.