SESELEH TES OBJEKTIF AKHIR SEMESTER GANJIL BASA BALI KELAS XII SMA NEGERI 2 SINGARAJA 2015/2016 SAKING PARINDIKAN SEBARAN KOGNITIF, VALIDITAS LAN RELIABILITAS, MIWAH KONSTRUKSI OPTION

I Putu Widhi Astika ., Drs.I Wayan Wendra,M.Pd ., Dra. Sang Ayu Putu Sriasih,M.Pd .

Abstract


Tetilikan puniki matetujon nlatarang indik (1) sebaran kognitif, (2) validitas lan reliabilitas, miwah (3) konstruksi option tes objektif akhir semester ganjil basa Bali kelas XII SMA Negeri 2 Singaraja 2015/2016. Palihan tetilik sane kaanggen inggih punika deskriptif kuantitatif. Jejering tetilik puniki marupa tes objektif akhir semester ganjil basa Bali kelas XII SMA Negeri 2 Singaraja 2015/2016. Panandangnyane inggih punika sebaran kognitif, validitas lan reliabilitas, miwah kontruksi option. Tetilikan puniki nganggen sampel sane kaambil nganggen tabel bilangan random antuk akehnyane sampel 60. Duaning asapunika, data sane kabuatang kapupulang nganggen kramaning dukomentasi miwah piranti kartu data. Data-data inucap katureksa nganggen statistik deskriptif miwah inferensial. Pikolih tetilik nyinahang sebaran kognitif tes akhir semester ganjil basa Bali kelas XII SMA Negeri 2 Singaraja 2015/2016 nenten maimbang (proporsional) inggih punika 17,5% C1, 30% C2, 25% C3, 7,5% C4, 5% C5, miwah 15% C6. Validitas lan reliabilitas tes inucap madue kautaman sedeng sane kacihnayang saking pikolih pawilangan ngamolihang koefisien validitas 0,599 miwah koefisien reliabilitas 0,603. Sakewanten saking parindikan konstruksi option, tes inucap madue kautaman sane pinih becik antuk rerata 96,88. Malarapan saking pikolih tetilik punika nyihnayang tes akhir semester ganjil kelas XII SMA Negeri 2 Singaraja 2015/2016 kautamannyane patut katincapang antuk ngamecikang malih tes inucap.
Kata Kunci : seseleh tes objektif basa Bali

This research have function for describe (1) cognitivism (2) validity and reliability (3) construction option objective test in last odd semester Balinese language twelve class in SMA Negeri 2 Singaraja 2015/2016. The method used in this research is quantitative describe. The subject of research is objective test in last odd semester Balinese language twelve class in SMA Negeri 2 Singaraja 2015/2016. The object is: cognitivism, validity and reliability, and construction option. This research used samples the take from random number table with 60 samples. Therefore data collection do used documentation method with data card instrument. Analisys data used describe statistic and inferential. Result of research show that distribution cognitivism last semester test Balinese language twelve class in SMA Negeri 2 Singaraja 2015/2016 not balanced there are: 17,5% C1, 30% C2, 25% C3,7,5% C4, 5% C5, and 15% C6. That validity and realibity have good quality the show from result calculation get validity coefficient 0,599 and realibity coefficient 0,603. But terms contruction option, that test has better quality with score average 96,88. Based of that research show the last test in odd semester Balinese language twelve class in SMA Negeri 2 Singaraja 2015/2016 has quality thea must upgraded with method doing revision of that test.
keyword : analisys objective test balinese languageDOI: http://dx.doi.org/10.23887/jpbb.v3i1.7422

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Jurnal ini diterbitkan oleh :Universitas Pendidikan Ganesha


Creative Commons License

Jurnal Pendidikan Bahasa Bali is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

Jurnal Pendidikan Bahasa Bali Undiksha indexed by:

 Crossref
Creative Commons License

Jurnal Pendidikan Bahasa Jepang is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.