Vol. 5 No. 3 (2016)

Published: 27-10-2016

Articles

 • NYELEHIN VARIASI DIALEK BALI AGA SANE KAANGGEN RI SAJERONING MABEBAOSAN RING DESA BAYUNGGEDE, KECAMATAN KINTAMANI, KABUPATEN BANGLI

  Ni Luh Krisna ., I Made Astika, S.Pd. ., Ida Bagus Rai, S.S., M.Pd .
  DOI: https://doi.org/10.23887/jpbb.v5i3.8759
 • KEWAGEDAN NGRESEPANG WANGUN DASAR LAN ARTOS KRUNA DWILINGGA (KATA ULANG) SISIA KELAS X SMA NEGERI 2 BANJAR SINGARAJA

  Ni Made Yuniharsih ., Prof. Dr. I Nengah Suandi,M.Hum ., Dr. I Ketut Paramarta, S.S.,M.Hum. .
  DOI: https://doi.org/10.23887/jpbb.v5i3.8655
 • BASITA PARIBASA BALI RING ALBUM MABALIH WAYANG PAKARDIN KETUT BIMBO

  I Nyoman Artawa ., Dr. I Ketut Paramarta, S.S.,M.Hum. ., Prof. Dr. I Nengah Suandi,M.Hum .
  DOI: https://doi.org/10.23887/jpbb.v5i3.8758
 • KEWAGEDAN NGRESEPANG WANGUN DASAR LAN ARTOS KRUNA DWILINGGA (KATA ULANG) SISIA KELAS X SMA NEGERI 2 BANJAR SINGARAJA

  Ni Made Yuniharsih ., Prof. Dr. I Nengah Suandi,M.Hum ., Dr. I Ketut Paramarta, S.S.,M.Hum. .
  DOI: https://doi.org/10.23887/jpbb.v5i3.8654