DOI: https://doi.org/10.23887/jiis.v1i2

Published: 2015-12-29

DOI: https://doi.org/10.23887/jiis.v1i2.20173

Julah: Desa Bali Mula di Tengah Arus Globalisasi

I Kadek Sandiase, I Wayan Wahyu Indra Sari

40-47

DOI: https://doi.org/10.23887/jiis.v1i2.20174
DOI: https://doi.org/10.23887/jiis.v1i2.20176

PENDAPAT TENTANG MORAL DI ZAMAN NOW

Ni Komang Rani Pradnyani

54-56

DOI: https://doi.org/10.23887/jiis.v1i2.20177
DOI: https://doi.org/10.23887/jiis.v1i2.20179