Vol 6, No 2 (2019)

September 2019

DOI: http://dx.doi.org/10.23887/penjakora.v6i2

Table of Contents

Articles

I Ketut Agus Artha, Made Suparman
PDF
65-74
Agung Kuntoro Saputro, Susilo Susilo
PDF
75-81
Nasario Wahyu Handoko, Fikry Zahria Emeraldien, Aldi Purnomo
PDF
82-91
Gustianto Irawan, Tatok Sugiarto, Ari Wibowo Kurniawan
PDF
92-101
I Ketut Yoda
PDF
102-110
Gede Hendri Ari Susila, Ade Hindhu Prastya
PDF
111-118
Novia Nazirun, Novri Gazali, M Fikri
PDF
119-126
Ade Hindhu Prastya, Gede Hendri Ari Susila
PDF
127-132
Ketut Suliaji
PDF
133-137