Jurnal Pendidikan Ekonomi Undiksha

Jurnal Pendidikan Ekonomi Undiksha adalah jurnal ilmiah yang diterbitkan oleh Jurusan Pendidikan Ekonomi. Jurnal ini bertujuan untuk mewadahi artikel-artikel hasil penelitian dan hasil pengabdian masyarakat dibidang pendidikan dan sosial pembelajaran . Pada akhirnya Jurnal ini dapat memberikan deskripsi tentang perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang pendidikan ekonomi bagi masyarakat akademik. Jurnal ini terbit 3 kali setahun

p-ISSN : 2599-1418 (cetak)

e-ISSN : 2599-1426 (online)


Journal Homepage Image

Vol 10, No 2 (2017):

Table of Contents

Articles

Luh Dea Damayanti ., Kadek Rai Suwena, S.Pd., M.Pd. ., Dr. Iyus Akhmad Haris,M.Pd .
PDF
Ni Ketut Restiani ., Made Ary Meitriana, S.Pd. ., Dr. Iyus Akhmad Haris,M.Pd .
PDF
Bagus Jaka Sugiharta ., Kadek Rai Suwena, S.Pd., M.Pd. ., Drs. I Nyoman Sujana,M.Si .
PDF
Ni Putu Pradita Laksmiari ., Dra. Lulup Endah Tripalupi,M.Pd ., Drs. Anjuman Zukhri, M.Pd. .
PDF
Dsk Kd Novitayanti ., Made Ary Meitriana, S.Pd. ., Drs. Anjuman Zukhri, M.Pd. .
PDF
Ni Luh Dewi Martiani ., Made Ary Meitriana, S.Pd. ., Drs. Anjuman Zukhri, M.Pd. .
PDF
Ni Luh Era Herlinawati ., Made Ary Meitriana, S.Pd. ., Drs. I Nyoman Sujana,M.Si .
PDF
Luh Diana Puspitayani ., Drs. Anjuman Zukhri, M.Pd. ., Kadek Rai Suwena, S.Pd., M.Pd. .
PDF
Ni Putu Krisna Maheni ., Drs. I Nyoman Sujana,M.Si ., Dra. Lulup Endah Tripalupi,M.Pd .
PDF
Ni Km Onik Pratiwi ., Kadek Rai Suwena, S.Pd., M.Pd. ., Drs. I Nyoman Sujana,M.Si .
PDF
I Kadek Handi Putra Widya Aksara ., Dra. Lulup Endah Tripalupi,M.Pd ., Kadek Rai Suwena, S.Pd., M.Pd. .
PDF
Ayu K. Krisna Prihastuti ., Kadek Rai Suwena, S.Pd., M.Pd. ., Drs. I Nyoman Sujana,M.Si .
PDF
Ni Luh Sri Wahyuni ., Dr. Iyus Akhmad Haris,M.Pd ., Kadek Rai Suwena, S.Pd., M.Pd. .
PDF
Nyoman Ariasmini ., Dra. Lulup Endah Tripalupi,M.Pd ., Dr. Iyus Akhmad Haris,M.Pd .
PDF
Luh Gede Ria Utami a ., Dr. Iyus Akhmad Haris,M.Pd ., Drs. I Nyoman Sujana,M.Si .
PDF
Dewa Ayu Sri Antari ., Made Ary Meitriana, S.Pd. ., Kadek Rai Suwena, S.Pd., M.Pd. .
PDF
Fitri Puspitasari ., Made Ary Meitriana, S.Pd. ., Dr. Iyus Akhmad Haris,M.Pd .
PDF
Ni Pt Mega Lusiana ., Dr. Iyus Akhmad Haris,M.Pd ., Drs. Anjuman Zukhri, M.Pd. .
PDF
Ni Made Rahayu Megawati ., Made Ary Meitriana, S.Pd. ., Drs. Anjuman Zukhri, M.Pd. .
PDF
Sarifah ., Drs. Anjuman Zukhri, M.Pd. ., Drs. I Nyoman Sujana,M.Si .
PDF
Gst Pt Ngr Darmawan ., Drs. I Nyoman Sujana,M.Si ., Drs. Anjuman Zukhri, M.Pd. .
PDF
Putu Krisna Kusuma Putra ., Dra. Lulup Endah Tripalupi,M.Pd ., Drs. I Made Nuridja, M.Pd. .
PDF
I Gusti Ngurah Wisnu Sancaya ., Kadek Rai Suwena, S.Pd., M.Pd. ., Drs. I Nyoman Sujana,M.Si .
PDF
Rahmat Budi Prasetya ., Dra. Lulup Endah Tripalupi,M.Pd ., Drs. Anjuman Zukhri, M.Pd. .
PDF
Ni Kadek Nuriati ., Drs. I Nyoman Sujana,M.Si ., Kadek Rai Suwena, S.Pd., M.Pd. .
PDF
Dina Indriani Kadek ., Dr. Iyus Akhmad Haris,M.Pd ., Drs. Anjuman Zukhri, M.Pd. .
PDF
Kadek Gita Wahyuni ., Dr. Iyus Akhmad Haris,M.Pd ., Kadek Rai Suwena, S.Pd., M.Pd. .
PDF
Ni Made Ardani ., Drs. I Nyoman Sujana,M.Si ., Kadek Rai Suwena, S.Pd., M.Pd. .
PDF
Ni Gst Nym Desianti ., Drs. Anjuman Zukhri, M.Pd. ., Drs. I Nyoman Sujana,M.Si .
PDF
Kadek Marlita Dewi ., Made Ary Meitriana, S.Pd., M.Pd. ., Drs. Anjuman Zukhri, M.Pd. .
PDF
I Gede Agus Septiawan Atmaja ., Dra. Lulup Endah Tripalupi, M.Pd. ., Dr. Iyus Akhmad Haris,M.Pd .
PDF
Ni Wayan Eka Sri Anggereni ., Dra. Lulup Endah Tripalupi, M.Pd. ., Drs. I Nyoman Sujana,M.Si .
PDF
Ita Rofiqa ., Kadek Rai Suwena, S.Pd., M.Pd. ., Drs. Anjuman Zukhri, M.Pd. .
PDF
Ni Luh Ririn Liana d ., Kadek Rai Suwena, S.Pd., M.Pd. ., Drs. I Nyoman Sujana,M.Si .
PDF
Kadek Dery Suryawan ., Kadek Rai Suwena, S.Pd., M.Pd. ., Drs. I Nyoman Sujana,M.Si .
PDF
Ni Luh Sri Widani ., Drs. I Nyoman Sujana,M.Si ., Made Ary Meitriana, S.Pd., M.Pd. .
PDF
Yuliana Wati Dewi ., Dr. Iyus Akhmad Haris,M.Pd ., Drs. Anjuman Zukhri, M.Pd. .
PDF
Rina Hasyim ., Made Ary Meitriana, S.Pd., M.Pd. ., Drs. I Nyoman Sujana,M.Si .
PDF
Luh Eva Aristha ., Dra. Lulup Endah Tripalupi, M.Pd. ., Made Ary Meitriana, S.Pd., M.Pd. .
PDF
Ni Made Mira Yuni ., Dra. Lulup Endah Tripalupi, M.Pd. ., Drs. I Nyoman Sujana,M.Si .
PDF
Luh Mirayani ., Drs. I Nyoman Sujana,M.Si ., Dr. Iyus Akhmad Haris,M.Pd .
PDF
I Wayan Arya Lantara ., Dr. Iyus Akhmad Haris,M.Pd ., Kadek Rai Suwena, S.Pd., M.Pd. .
PDF
Henny Oktavianti Putri Jaya Ni Kt. ., Kadek Rai Suwena, S.Pd., M.Pd. ., Made Ary Meitriana, S.Pd., M.Pd. .
PDF
I Made Ardika ., Dra. Lulup Endah Tripalupi, M.Pd. ., Made Ary Meitriana, S.Pd., M.Pd. .
PDF
Hendra Ketut ., Dra. Lulup Endah Tripalupi, M.Pd. ., Drs. I Nyoman Sujana,M.Si .
PDF
I Wayan Edi Yoga Pratama ., Drs. I Nyoman Sujana,M.Si ., Kadek Rai Suwena, S.Pd., M.Pd. .
PDF
Made Pusata ., Made Ary Meitriana, S.Pd., M.Pd. ., Drs. I Nyoman Sujana,M.Si .
PDF
Ketut Pande Ardika ., Drs. Anjuman Zukhri, M.Pd. ., Kadek Rai Suwena, S.Pd., M.Pd. .
PDF
Made Maha Wardani ., Dr. Iyus Akhmad Haris,M.Pd ., Dra. Lulup Endah Tripalupi, M.Pd. .
Made Maha Wardani ., Dr. Iyus Akhmad Haris,M.Pd ., Dra. Lulup Endah Tripalupi, M.Pd. .
PDF
Kadek Ayu Warsiti Sundari Dewi ., Drs. I Nyoman Sujana,M.Si ., Drs. Anjuman Zukhri, M.Pd. .
PDF
Ni Gusti Ayu Putu Wardaningsih ., Kadek Rai Suwena, S.Pd., M.Pd. ., Drs. Anjuman Zukhri, M.Pd. .
PDF
Ni Kadek Martini ., Dra. Lulup Endah Tripalupi, M.Pd. ., Dr. Iyus Akhmad Haris,M.Pd .
PDF
Putu Juni Wirawan ., Dr. Iyus Akhmad Haris,M.Pd ., Kadek Rai Suwena, S.Pd., M.Pd. .
PDF
Nur Baity Jannah ., Drs. I Nyoman Sujana,M.Si ., Drs. Anjuman Zukhri, M.Pd. .
PDF
Putu Linda Yani ., Drs. Anjuman Zukhri, M.Pd. ., Dra. Lulup Endah Tripalupi, M.Pd. .
Putu Linda Yani ., Drs. Anjuman Zukhri, M.Pd. ., Dra. Lulup Endah Tripalupi, M.Pd. .
PDF
Kadek Dwi Nitayani ., Dra. Lulup Endah Tripalupi, M.Pd. ., Dr. Iyus Akhmad Haris,M.Pd .
PDF
Komang Rian Tiniasti ., Kadek Rai Suwena, S.Pd., M.Pd. ., Drs. I Nyoman Sujana,M.Si .
PDF
Adi Kristiana Putra ., Made Ary Meitriana, S.Pd., M.Pd. ., Dr. Iyus Akhmad Haris,M.Pd .
PDF
I Wayan Bayudinata ., Made Ary Meitriana, S.Pd., M.Pd. ., Drs. I Nyoman Sujana,M.Si .
PDF
Ni Komang Sumaratni ., Drs. I Nyoman Sujana,M.Si ., Dra. Lulup Endah Tripalupi, M.Pd. .
PDF
G A E Kharismayani ., Dra. Lulup Endah Tripalupi, M.Pd. ., Drs. I Nyoman Sujana,M.Si .
PDF
Kadek Mery Chelviani ., Made Ary Meitriana, S.Pd., M.Pd. ., Dr. Iyus Akhmad Haris,M.Pd .
PDF
Putu Widya Putra Adnyana ., Kadek Rai Suwena, S.Pd., M.Pd. ., Drs. I Nyoman Sujana,M.Si .
PDF
Apuk Wijaya ., Dr. Iyus Akhmad Haris,M.Pd ., Dra. Lulup Endah Tripalupi, M.Pd. .
PDF
Dw. Ayu Apri Mulianti ., Dra. Lulup Endah Tripalupi, M.Pd. ., Dr. Iyus Akhmad Haris,M.Pd .
PDF
Valien Wira Atmaja Ketut ., Drs. I Nyoman Sujana,M.Si ., Kadek Rai Suwena, S.Pd., M.Pd. .
PDF
Komang Adi Suardana ., Drs. Anjuman Zukhri, M.Pd. ., Kadek Rai Suwena, S.Pd., M.Pd. .
PDF
Komang Rosa Rusdiana ., Made Ary Meitriana, S.Pd., M.Pd. ., Dr. Iyus Akhmad Haris,M.Pd .
PDF
Ni Putu Winda Susanti ., Drs. Anjuman Zukhri, M.Pd. ., Made Ary Meitriana, S.Pd., M.Pd. .
PDF
Shakina ., Made Ary Meitriana, S.Pd., M.Pd. ., Drs. Anjuman Zukhri, M.Pd. .
PDF
Luh Lestari ., Dra. Lulup Endah Tripalupi, M.Pd. ., Dr. Iyus Akhmad Haris,M.Pd .
PDF
Made Santhi Hermaswari ., Made Ary Meitriana, S.Pd., M.Pd. ., Dra. Lulup Endah Tripalupi, M.Pd. .
PDF
Km Sri Sutriniasih ., Dr. Iyus Akhmad Haris,M.Pd ., Drs. Anjuman Zukhri, M.Pd. .
PDF
Gede Wahyu Maharta ., Made Ary Meitriana, S.Pd., M.Pd. ., Drs. Anjuman Zukhri, M.Pd. .
PDF
Kadek Melya Sintya Dewi ., Dra. Lulup Endah Tripalupi, M.Pd. ., Dr. Iyus Akhmad Haris,M.Pd .
PDF
I Nyoman Teguh Purbawa ., Drs. I Nyoman Sujana,M.Si ., Drs. Anjuman Zukhri, M.Pd. .
PDF
Ni Luh Putu Rosy Bilyantari ., Made Ary Meitriana, S.Pd., M.Pd. ., Drs. Anjuman Zukhri, M.Pd. .
PDF
Kadek Sri Krisna Dewi ., Kadek Rai Suwena, S.Pd., M.Pd. ., Made Ary Meitriana, S.Pd., M.Pd. .
PDF
Kadek Suarnayasa ., Dr. Iyus Akhmad Haris,M.Pd ., Dra. Lulup Endah Tripalupi, M.Pd. .
PDF
Husniawati ., Made Ary Meitriana, S.Pd., M.Pd. ., Dra. Lulup Endah Tripalupi, M.Pd. .
PDF
Luh Herlin ., I Wayan Suwendra, S.E., M.Si. ., Dr. Iyus Akhmad Haris,M.Pd .
Wayan Suyestini ., Kadek Rai Suwena, S.Pd., M.Pd. ., Drs. I Nyoman Sujana,M.Si .
Yuhana Dewi ., Dra. Lulup Endah Tripalupi, M.Pd. ., Drs. Anjuman Zukhri, M.Pd. .
PDF
Ni Kadek Candra Pradnya Dewi ., Made Ary Meitriana, S.Pd., M.Pd. ., Drs. I Nyoman Sujana,M.Si .
PDF
KADEK NOPI YANTI ., Drs. I Nyoman Sujana,M.Si ., Drs. Anjuman Zukhri, M.Pd. .
PDF
MUHAMMAD FADLILAH ., Dra. Lulup Endah Tripalupi, M.Pd. ., Drs. I Nyoman Sujana,M.Si .
PDF
Ni Wayan Septian Korinawati ., I Wayan Suwendra, S.E., M.Si. ., Drs. Anjuman Zukhri, M.Pd. .
PDF
Gusti Ayu Eka Tirta Dewi ., Drs. I Nyoman Sujana,M.Si ., Made Ary Meitriana, S.Pd., M.Pd. .
PDF
Ni Luh Putu Afrilia Wiraati ., Made Ary Meitriana, S.Pd., M.Pd. ., Dr. Iyus Akhmad Haris,M.Pd .
PDF
Nur Munira ., Dra. Lulup Endah Tripalupi, M.Pd. ., Dr. Iyus Akhmad Haris,M.Pd .
PDF
I Gst Nym Alit B.p ., Drs. Anjuman Zukhri, M.Pd. ., Dra. Lulup Endah Tripalupi, M.Pd. .
PDF
Aulia Rahmah ., Made Ary Meitriana, S.Pd., M.Pd. ., Dr. Iyus Akhmad Haris,M.Pd .
PDF
Rina Aruan ., Drs. I Nyoman Sujana,M.Si ., Dra. Lulup Endah Tripalupi, M.Pd. .
PDF
Nita Zilviah Sari ., Drs. Anjuman Zukhri, M.Pd. ., Kadek Rai Suwena, S.Pd., M.Pd. .
PDF
Komang Dyah Novi Anggelina ., Made Ary Meitriana, S.Pd., M.Pd. ., Drs. I Nyoman Sujana,M.Si .
PDF
Ni Luh Suma Widari ., Drs. I Nyoman Sujana,M.Si ., Drs. Anjuman Zukhri, M.Pd. .
PDF
Fauzi Dwi Putra ., Drs. I Nyoman Sujana,M.Si ., Made Ary Meitriana, S.Pd., M.Pd. .
PDF
Pande Wiwik Widiantari ., Kadek Rai Suwena, S.Pd., M.Pd. ., Drs. Anjuman Zukhri, M.Pd. .
PDF