Reviewers

Dewa Bagus Sanjaya, [SCOPUS ID: 57194341780] Universitas Pendidikan Ganesha, Indonesia

Maita F Casinillo, [SCOPUS ID: 57204935117] Visayas State University, Philippines

Leomarich F Casinillo, [ID SCOPUS: 57204935117] Visayas State University, Philippines

Parmin Parmin, [SCOPUS ID: 57193713986] Universitas Negeri Semarang, Indonesia

Mohd Mahzan Awang, [SCOPUS ID: 36894661100] Universiti Kebangsaan Malaysia, Malaysia

Salleh Amat, [SCOPUS ID: 36715911200] Universiti Kebangsaan Malaysia, Malaysia

Ni Nyoman Padmadewi, [SCOPUS ID: 57194707430] Universitas Pendidikan Ganesha, Indonesia

Anak Agung Gede Agung, [SCOPUS ID : 57196375272] Universitas Pendidikan Ganesha, Indonesia

Setyo Eko Atmojo, [SCOPUS ID: 57200101777] Universitas PGRI Yogyakarta, Indonesia

Akhsanul In'am, [SCOPUS ID: 55639769600] Universitas Muhammadiyah Malang, Indonesia

I Putu Indra Kusuma, [SCOPUS ID: 57755263000] Universitas Pendidikan Ganesha, Indonesia

Luh Putu Artini, [SCOPUS ID: 55099040100] Universitas Pendidikan Ganesha, Indonesia

I Gede Margunayasa, [SCOPUS ID: 57205352328] Universitas Pendidikan Ganesha, Indonesia

I Gede Astawan, [SCOPUS ID: 57216220700] Universitas Pendidikan Ganesha, Indonesia

Nyoman Dantes, [SCOPUS ID : 57194945455] Universitas Pendidikan Ganesha, Indonesia

Made Agus Dharmadi, [SCOPUS ID: 57200800989] Universitas Pendidikan Ganesha, Indonesia

I Nyoman Sudiana, [SCOPUS ID: 57396260200] Universitas Pendidikan Ganesha, Indonesia

Dek Ngurah Laba Laksana, [SCOPUS ID: 57210155820] Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Citra Bakti, Indonesia