Author Details

Wirani, Ida Ayu Sukma, Universitas Pendidikan Ganesha, Indonesia

  • Vol 6, No 1 (2019): JPBB - Articles
    CAMPUH WARNA BASA RING SESOLAHAN WAYANG WONG SAKING SEKEHA WAYANG WONG GUNA MURTI DESA TEJAKULA SANE MAMURDA KATUNDUNG ANGGADA
    Abstract  PDF
  • Vol 6, No 1 (2019): JPBB - Articles
    NGAWIGUNAYANG APLIKASI PATIK BALI ANGGEN NINCAPANG KAWAGEDAN NYURAT PUPUH DURMA ANTUK MODEL PEMBELAJARAN KOOPERATIF TIPE THINK PAIR AND SHARE (TPS) SISIA KELAS XI BDPM C SMK NEGERI 1 SINGARAJA WARSA 2018/2019
    Abstract  PDF